ការពិភាក្សា​ពី​បញ្ហា​កុំព្យូទ័រ

ដើម្បី​សួរ​សំណួរ សូមឡុកចូលទៅគណនីរបស់អ្នកជាមុនសិនដោយចុចត្រង់នេះ

សួរដោយ SOPHANAROATH LIM
០ ចម្លើយ
បង​ខ្ញុំ​សុំសួរ១​សំណួរ app របស់​ខ្ញុំ​ត្រូវការ update ប៉ុន្តែ​វាមិន download ឲ្យ​សោះវាចេញតែ pending រហូត​តើអ្នកមានវិធីសាស្រ្តដោះស្រាយបែបណា?

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ SOPHANAROATH LIM
០ ចម្លើយ
បង​ខ្ញុំ​សុំសួរ១​សំណួរ app របស់​ខ្ញុំ​ត្រូវការ update ប៉ុន្តែ​វាមិន download ឲ្យ​សោះវាចេញតែ pending រហូត​តើអ្នកមានវិធីសាស្រ្តដោះស្រាយបែបណា?

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ SeanSomart
០ ចម្លើយ
Bord របស់អ្នក​ជា​ប្រភេទ​bordជាប់តែ​នៅលើ​bord​គ្មាន​slot AGP​ទេ ។ នៅពេល​ដែល​VGAខូចតើអ្នកមានវិធីសាស្រ្តដោះស្រាយបែបណា?

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ SeanSomart
០ ចម្លើយ
Bord របស់អ្នក​ជា​ប្រភេទ​bordជាប់តែ​នៅលើ​bord​គ្មាន​slot AGP​ទេ ។ នៅពេល​ដែល​VGAខូចតើអ្នកមានវិធីសាស្រ្តដោះស្រាយបែបណា?

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ Lak Bunkhuoch
១ ចម្លើយ
សួរស្តីបាទ ពីមុ​ន​ខ្ញុំ​ធ្លាប់​រៀននៅអាន តែ​ខ្ញុំ​បានបាត់ឯងសារមេរៀន នឹង source code តើ​ខ្ញុំ​អាចសុំសាលា copy ឯកសារ​ដែល​ខ្ញុំ​រៀនវិញបានទេ?

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ sengsoveasna
១ ចម្លើយ
តើមានបងៗ ខ្ញុំ​ចង់បើកហាងលក់​កុំព្យូទ័រ តើ​ខ្ញុំ​ត្រូវរៀនមុខវិជ្ជា​កុំព្យូទ័រ​អ្វី​ខ្លះ ដើម្បី​អាច​យល់ច្បាស់​ពី​កុំព្យូទ័រ និងអាចក្លាយជាអ្នកជំនាញលក់​កុំព្យូទ័រ​

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ Gmail
០ ចម្លើយ
សួរស្តីបង ខ្ញុំ​ចង់​សរសេរ​កម្មវិធី​ចាក់បទ​ចម្រៀង តើសេរសេរកួទដូចម្តេច ដើម្បី​ឲ្យ​លឺភ្លេង ប៉ុន្តែ​កុំ​ឲ្យ​លឺ​សំឡេង​? សូរអរគុណ!

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ laysokchea
០ ចម្លើយ
សួស្តី ខ្ញុំ​មាន​បញ្ហា​មួយចង់សួរថា ហេតុអ្វីបានជា​កុំព្យូទ័រ​ខ្ញុំ​បើក​កម្មវិធី​ណាមួយ ស្រាប់តែបើកជា​កម្មវិធី Ms.wordទៅវិញ (Window 7) តើមានវិធីណាអាច​ឲ្យ​វាបើកកម្មវិធិដូចដើមវិញបានអត់?សូមអគុណ

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ Nit Ti No
០ ចម្លើយ
តើមានបងប្រុស ឬ ក៏​បងស្រីណាដឹងអត់ថាថ្មLaptop Asus X450L មួយគ្រាប់ថ្លៃប៉ុន្មាន...???

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ Ly Sokunthira
០ ចម្លើយ
ខ្មុំសូមសួរទៅអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា ជួយ​សរសេរ ក្នុង Textbox.afterupdate event សម្រាប់​ការពារ​ទិន្នន័យ​ពេលគេ​បញ្ចូល​ទៅ Duplicate (ជាភាសា​ខ្មែរ) ក្នុង C# or Access?

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ