For Android device For iOS device
៣០
វិច្ឆិកា

Virus

​ខ្ញុំ​ចង់connect C# ជាមួយMS.access ។ តើខ្ញុុំត្រូវ​ប្រើ​អ្វីដើម្បិconnect????អរគុណចំពោះរាល់​ចម្លើយ ។ C

ចម្លើយរបស់អ្នក

សូមឆ្លើយចម្លើយ​ជាខ្មែរទៅនឹង​សំណួរខាងលើ ។

ដើម្បីអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះ សូមឡុកចូលទៅគណនីរបស់អ្នកជាមុនសិនដោយចុចត្រង់នេះ

ឆ្លើយតាម Facebook