For Android device For iOS device
៣០
វិច្ឆិកា

Chhorn Saron

សួស្តីអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​! ខ្ញុំ​ចង់ចេះ គ្រប់គ្រង Network និង គ្រប់គ្រង Server ។ ចំពេោះមុខវិជ្ជា​ទាំងពីរ​នេះ តើ​ខ្ញុំ​គួររៀនមុខវិជ្ជាមួយណាមុនគេ សម្រាប់​អ្នក​ដែល​មិនចេះអី្វសោះ​ដូចជា​ខ្ញុំ​? អរគុណ

ចម្លើយរបស់អ្នក

សូមឆ្លើយចម្លើយ​ជាខ្មែរទៅនឹង​សំណួរខាងលើ ។

ដើម្បីអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះ សូមឡុកចូលទៅគណនីរបស់អ្នកជាមុនសិនដោយចុចត្រង់នេះ

ឆ្លើយតាម Facebook