For Android device For iOS device
២០
កុម្ភៈ

Puthyrath

EX: "Select * from table1 where sex='ប្រុស'". មិន​ដំណើរ​ការ​ជាមួយ khmer unicode តើមានវិធីណាជួយ​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​បាន? i'm using ms access 2016

ចម្លើយរបស់អ្នក

សូមឆ្លើយចម្លើយ​ជាខ្មែរទៅនឹង​សំណួរខាងលើ ។

ដើម្បីអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះ សូមឡុកចូលទៅគណនីរបស់អ្នកជាមុនសិនដោយចុចត្រង់នេះ

ឆ្លើយតាម Facebook