ការពិភាក្សា​ពី​បញ្ហា​កុំព្យូទ័រ

ដើម្បី​សួរ​សំណួរ សូមឡុកចូលទៅគណនីរបស់អ្នកជាមុនសិនដោយចុចត្រង់នេះ

សួរដោយ Blue Peach
១ ចម្លើយ
When I turn on my PC, it's always pop up some advertise. Some body could you please me how can I stop it? This is one of pop-up files. Thank you.

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ nikato
១ ចម្លើយ
តើ​ខ្ញុំ​អាចDOWNLOADសៀវភៅAdobe Audition CS5តាមរបៀបណា???បើសិនជាមានបងប្រុស ឬ​ក៏​បងស្រីណាដឹងសូមមេត្តាជួយប្រាប់​ខ្ញុំ​ផង ។ ខ្ញុំ​សូមអគុណទុកជាមុន ។

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ nikato
៣ ចម្លើយ
ដើម្បី​បិទMouseនៅ​ក្នុង​Window8.1តើគេត្រូវធ្វើដូចម្ដេច?

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ nikato
០ ចម្លើយ
តើមានបងប្រុស ឬ​ក៏​បងស្រីណា​ដែល​ដឹងពីរបៀបប្តូរពុម្ពអក្សរនៅ​ក្នុង​Window 8.1អត់???បើដឹងសូមជួយប្រាប់​ខ្ញុំ​ផង​ខ្ញុំ​សូមអគុណទុកជាមុន ៕

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ nikato
០ ចម្លើយ
ហេតុអ្វីបានជា​ខ្ញុំ​មិនអាច​ដំឡើង​SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones​នៅលើ​Window 8.1បាន???ហើយមានកម្មវីធី​ណាមួយ​ដែល​អាចជួយ​ក្នុង​ការConnectពីPhone ចូលទៅ​ក្នុង​Computerបាន???

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ nikato
២ ចម្លើយ
​ខ្ញុំ​បានDownload កម្មវិធី​មួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថាadobe audition cs5.5 បន្ទាប់មក​ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើការ​ដំឡើង​វាដូច​កម្មវិធី​ធម្មតា ។ ប៉ុន្តែ​វាបានទាមទារ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ដាក់Serialចូល ហើយ​ខ្ញុំ​មិនដឹង​ថាត្រូវ​ស្វែងរក​វាដោយវិធីណាទេ ។ បើសិនជាមានបងប្រុស ឬ​ក៏​បងស្រីណាដឹងសូមមេត្តាជួយប្រាប់​ខ្ញុំ​ផង ។ ខ្ញុំ​សូមអគុណទុកជាមុន ។

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ nikato
៣ ចម្លើយ
​ខ្ញុំ​ចង់សួរបងៗ​ថារវាងWindow7 នឹងWindow8.1មួយណា​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ជាង???ហើយ​ខ្ញុំ​ចង់សួរទៀតថា32bit នឹង64bitជាអ្វី???

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ fb_star
១ ចម្លើយ
សព្វ​ថ្ងៃ​ខ្ញុំ​ប្រើ​window 8 ហើយចង់ update ទៅ 8.1 ។ មានបងណាដឹងសូមប្រាប់ផង ។

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ Keo
១ ចម្លើយ
កាលពីមុន​ខ្ញុំ​ប្រើ​Window 8.1 ប៉ុន្តែ​ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​បានChooseវាទៅជាWindow 7 ស្រាប់តែ​កម្មវិធី​របស់វារីកធំ​ជាងមុន ។ ខ្ញុំ​ចង់សួរថា​មកពី​មូលហេតុអ្វី?ហើយ​ខ្ញុំ​អាចដោះស្រាយវាដោយវិធីណា?

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ ហង្ស​ សុហៀប
០ ចម្លើយ
សូស្តី​ខ្ញុំ​ចង់សូរថា ពេល​ខ្ញុំ​ប្រើ​ប្រាស់ Windows 10 Technical Preview ខ្ញុំ​មិនអាច Activate Microsoft Office 2013 បានទេ ទោះបីជា​ប្រើ KMSpico v10.0.4 (Office and windows activator) ក៏​ដោយ ។ តើមាន​បងប្អូន​ណាអាចដោះស្រាយ​បញ្ហា​នេះបានទេ? សូមជួយប្រាប់ផង ។

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ