ការពិភាក្សា​ពី​បញ្ហា​កុំព្យូទ័រ

ដើម្បី​សួរ​សំណួរ សូមឡុកចូលទៅគណនីរបស់អ្នកជាមុនសិនដោយចុចត្រង់នេះ

សួរដោយ chet_horm
១ ចម្លើយ
សួស្តី អាន ខ្ញុំ​ជាបុគ្គលិក​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​មួយចង់សួរទៅបងថា ក្រុមហ៊ុន​របស់​ខ្ញុំ​ចង់​ប្រើ​ប្រាស់ វចនានុក្រមអាន ដូច Version ២០១០ ឬ​២០១១ តែចង់​ប្រើ​ជា​លក្ខណៈ​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​មានអ្នក​ប្រើ​ប្រហែល ១០០នាក់ ។ ប្រសិនបើ​អានលក់តើលក់​ក្នុង​តម្លៃ​ប៉ុន្មាន?

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ Sopheak72
១ ចម្លើយ
​ខ្ញុំ​បាទចង់ដោនឡត​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​<>អង់គ្លេសពីអាន ដើម្បី​តាងលើដេសថបតើប្អូនត្រូវធ្វើដូចម្ដេច​ខ្លះ ?

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ sinh504
១ ចម្លើយ
hi ANT Group, i have copy and install the ANTPedia Dictionary at your office, but after i have installed and when i try to launch the dictionary, it always pop up a screen that say JIT Debugging Erro, anybody have the same issue, and any solution for solve the problem, thank.

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ Samnang En
១ ចម្លើយ
សូរស្ដីបង...​ខ្ញុំ​មានចម្ងល់បន្តិចចង់សួរបង គឺអំពី​កម្មវិធី ANTPedia 2016 នៅពេល​ដែល​ខ្ញុំ​បើកវាគឺវាតែងតែលោត​ផ្ទាំង​បែបនេះដូចរូប​ខាងក្រោម តើអាចមាន​ដំណោះ​ស្រាយដែរ ឬ​ទេ​? សូមបងប្រុសជួយ​ណែនាំ​ផង សូមអរគុណបងទុកជាមុន អរគុណណាស់ ៕

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ Homes
០ ចម្លើយ
Can somebody tell me about horizontally (Margin) in Microsoft Office 2010. I used it in Word & Excel, when I print it doesn't work, even I convert it to pdf. Could anyone please tell me how to make it work?

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ khuon168
២ ចម្លើយ
ant dictionary ខ្ញុំ​ដាក់កន្លែងបង តែពេលនេះ​ខ្ញុំ​បេីកតែ​ផ្ទាំង​ពណ៍ស ។ តេី​ខ្ញុំ​ធ្វេីដូចម្តេចដេីម្បីមេីលឃេីញវិញ?

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ chhuon
០ ចម្លើយ
តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បី​ប្រើ Internet បាន​នៅពេល​គ្មាន Wifi រវាង Laptop Model 3 Power និង Smart Phone Huawei g 750 ដោយ​ប្រើ 3G ( មូលហេតុដោយ Modem ខូច)

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ khuon168
១ ចម្លើយ
សួរស្ដីបង! វចនានុក្រម​ខ្ញុំ​ដាក់គឺ ANT Dictionary EEK (Android phone 4.4.2) ។ តេី​ខ្ញុំ​ធ្វេីដូចម្តេចដេីម្បីមេីលឃេីញវិញ? ពេលបេីកឃេីញតែ​ផ្ទាំង​ពណ៍ស ។ សូមប្រាប់ផង​ខ្ញុំ​នៅឯខេត្តពិបាកទៅមក ។

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ khuon168
១ ចម្លើយ
ant dictionary ខ្ញុំ​ដាក់កន្លែងបង តែពេលនេះ​ខ្ញុំ​បេីកតែ​ផ្ទាំង​ពណ៍ស ។ តេី​ខ្ញុំ​ធ្វេីដូចម្តេចដេីម្បីមេីលឃេីញវិញ?

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ ManatKeo
០ ចម្លើយ
តើមានគេហទំព័រមួយណាទៅ​ដែល​មានបង្រៀនពីរបៀប​បង្កើត និងឆ្នៃRom សម្រាប់​ទូរស័ព្ទAndroid???

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ