ការពិភាក្សា​ពី​បញ្ហា​កុំព្យូទ័រ

ដើម្បី​សួរ​សំណួរ សូមឡុកចូលទៅគណនីរបស់អ្នកជាមុនសិនដោយចុចត្រង់នេះ

សួរដោយ reach
២ ចម្លើយ
សួរស្តីបង ខ្ញុំ​ចង់សួរបងថា ឧទាហរណ៍ វគ្គ Windows Server រៀន​រយៈពេល ២ខែ បើសិនជា​ខ្ញុំ​ចាប់មិន​សូវបាន តើអាចរៀនបន្ត​បន្ថែម រឺ​យ៉ាង​ណា?

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ longsareth
០ ចម្លើយ
Hello ANT and every one. now i have some problem with software that i use coz i don't have serial or key… Do u have serial or key particle illusion 1.042 plugin for After effect for mac?

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ tonychan
០ ចម្លើយ
សូមគោរព ANT និងប្រិយមិត្ត ANT​ទាំងអស់ ថ្ងៃ​នេះ​ខ្ញុំ​បាទមានចម្ងល់ ចង់​ឲ្យ​បងៗ​ជួយ! តើមានវិធីណាអាចដោះ Password winrar បាន ។

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ chengnguon
០ ចម្លើយ
តើរបៀបនៃការ update url image in mysql use php គេធ្វើតាមរបៀបណាទៅ?

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ Fyrakk@yahoo.net
០ ចម្លើយ
How are download game computer

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ ิយូឡុង
១ ចម្លើយ
តើមានវច្ចនានុក្រម អង់គ្លេស - ខ្មែរ ណាមួយ free license សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​អាជីវកម្ម រឺ ទេ? បើត្រូវទិញ License តើ​តម្លៃ​ប៉ុន្មាន សម្រាប់ 50 users?

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ chhuon
១ ចម្លើយ
ជម្រាបសួរប្រីយ៍​មិត្ត អាន ! ខ្ញុំ​បាន​ឲ្យ​គេខ្ចី Laptop ប្រើ លុះយកត្រឡប់មកវិញស្រាប់តែបាត់ DVD Drive ។ សូមប្រីយ៍​មិត្តជួយប្រាប់ផងថាធ្វើដូចម្តេចទើបអាច​ប្រើ​វាបានឡើងវិញ ។

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ borey
០ ចម្លើយ
ជំរាបសួរបង! គឺរថា​ខ្ញុំ​បាន​ប្រើ password ដេីម3 LOCK HOME SCREEN របស់ Android ប៉ុន្តែ​ពេលនេះ​ខ្ញុំ​បានភ្លេច password ក្នុង​ការដោះសោរហើយ​ខ្ញុំ​បាន download SUPERONECLICK, រឺ GOOGLE ANDRIOD DEVICE MANAGER រឺ program ផ្សេងៗ​ទៀត​ក៏​មិនអាច​ធ្វេីការ reboot បានទាំង​ខ្ញុំ​បាន enable usb debuging រួចរាល់ហេីយ ប៉ុន្តែ​នៅពេល​ដោត​ខ្សែ​រ usb ពី​កំុព្យូទ័រទៅ tablet យ៉ាង​ណា​ក៏​មិនចូល,តេីបងមានវិធីណាជួយដោះស្រាយ​បញ្ហា​នេះបានដែររឺអត់?សូមអគុណទុកជាមុន! ! !

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ borey
០ ចម្លើយ
គឺថា​ខ្ញុំ​ប្រើ​ហាងកាហ្វេអ៊ិនធើណិ​កុំព្យូទ័រ​ហើយវា​មិនអាច​ផ្លាស់ប្តូរពុម្ពអក្សរ​ខ្មែរ​ជាមួយនឹង​ខ្ញុំ​បាន​ដំឡើង​ខ្មែរ​យូនីកូដរួចទៅហើយដូច្នេះ​ខ្ញុំ​ប្រើ Google Translate ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ការសួរ​សំណួរ​ទៅកាន់​អ្នកគឺ​ខ្ញុំ​វាយ langauge អង់គ្លេសនិងជាងបកប្រែ Google អាចបកប្រែ ជាមួយនឹង​ភាសា​ខ្មែរ​នោះទេ ប៉ុន្តែ​វាមិនត្រឹមត្រូវ 100 ភាគរយដូច្នេះអ្នកមិនត្រូវខឹង​ខ្ញុំ​ទេគឺ​ខ្ញុំ​ចង់សួរទៅអ្នកថា: ខ្ញុំ​ភ្លេចពាក្យ​សម្ងាត់​នៅលើ​ឧបករណ៍ Tablet Android របស់​ខ្ញុំ​ហើយ​ខ្ញុំ​មិនអាច​ដោះសោវាបានដូច្នេះសូមអ្នកប្រាប់​ខ្ញុំ​ពីរបៀប បៀប ដើម្បី​ចាប់ផ្ដើម​ឧបករណ៍ Tablet ដំណើរ​ការ​ដោយ​ប្រព័ន្ធ Android របស់​ខ្ញុំ​ខ្ញុំ​បានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញវា​នៅលើ​កុំព្យូទ័រ​ហើយ​ខ្ញុំ​បើក​បំបាត់​កំហុស USB នៅលើ​ឧបករណ៍ Tablet ខ្ញុំ​និងជាងអ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​ភ្ជាប់ USB ទៅកុំព្យូទ័រនិងកុំព្យូទ័របន្ទះរបស់​ខ្ញុំ​និង​ខ្ញុំ​ទាញយក SUPERONECLICK គឺជាការចាប់ផ្ដើមកុំព្យូទ័រឡើងវិញដោយ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Android នោះទេ ប៉ុន្តែ​វា​មិនអាច​ធ្វើអ្វីគ្រប់​យ៉ាង​ដែល​ជួយ​ឲ្យ​ខ្ញុំ plz! ! ! if u don't understand u can read in english. Is that I use the cafe internet computer, and it can not change to Khmer because thw owner they locked the setting so i can't set it with i have to installed Khmer Unicode already, so I use Google Translater to ask the question to you , I typed English language and t Google can translate with Khmer, but it is not correctly 100 percent , so do't u angry me, I want to ask you that: I forgot the password on the device Tablet Android, and I can not unlock it,so i 1 2 know how 2 reboot my android tablet with pc ,i have already 2 download SUPERONECLICK n another android rebooter program but it not work! ! ! so u r my last help! ! ! thank u verry much! ! ! ! yesterday i have 2 ask u already but it not intensive because i don't have more time 2 type,so i'm so sorry 2 u ,because i use internet cafe n i have no more money 2 continue.

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ borey
១ ចម្លើយ
​ខ្ញុំ​ភ្លេចពាក្យ​សម្ងាត់​ឧបករណ៍ Tablet Android របស់​ខ្ញុំ​! ខ្ញុំ​ព្យាយាម root វា​នៅលើ​កុំព្យូទ័រ ប៉ុន្តែ​វា​មិនអាច root សម្រាប់​ខ្ញុំ​ជួយ​ខ្ញុំ​សូម

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ