ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១១១

​ប្រើ CSS ដើម្បី​ប្តូរ​ទម្រង់ List
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង HTML យើងអាច​ប្រើ List ចំនួនពីរ​ប្រភេទ​គឺ Order និង Unordered List សម្រាប់​ធ្វើការ​ដាក់ជា​ចំណុច​ៗ ឬ តាមលេខរៀងណាមួយ ។
វិធីសាស្ត្រក្នុង​ការ Backup នៅ​ក្នុង Windows 7
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ចំណុច​ពិសេសរបស់ Windows7​ក្នុង​ពេលនេះនឹងលើកយកពីការ Backup នៅ​ក្នុង Windows តាម​កម្មវិធី​ដែល​មានស្រាប់នៅ​ក្នុង Windows ផ្ទាល់​តែម្តង ។
តើនឹងមានអ្វីខ្លះ​ក្នុង Windows 8?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
មាន​ផ្ទាំង Welcome screen ថ្មី Windows 8 បាន Design នូវ Welcome Screen ថ្មី​ដែល​ផ្ទាំង​នេះមាន​លក្ខណៈ​ស្រស់​ស្អាត ព្រមទាំងមានការ តម្រូវ​ឱ្យ​ចុច Ctrl+Alt+Delete ដើម្បី​បំពេញ User Name និង Password ។
វិធីរក្សាការសម្ងាត់ពីការបើកវ៉ិបសាយក្នុង Mac OS
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជាធម្មតានៅ​ក្នុង MacOS កម្មវិធី Safari ជា browser ដែល​មានស្រាប់​សម្រាប់​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ Mac ប្រើ ដើម្បី​បើកគេហទំព័រ (websites) ផ្សេងៗ ។
តើធ្វើបែបណា ដើម្បី​មាន​សុវត្ថិភាព​ឯកសារក្រោយការលប់​សម្រាប់ Mac
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជាធម្មតាការ​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​មិនថា​កុំព្យូទ័រ​នោះ​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Microsoft Windows ឬ MacOS នោះទេ គឺជៀសមិនផុតពីការលប់ files ឬ folders ឡើយ ។
​ងាយស្រួល​ទុក​ទិន្នន័យ​លើ Internet ជាមួយ Dropbox
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Dropbox.com ជាគេហទំព័រមួយ​ដែល​អាច​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ អាច​ធ្វើការ​រក្សាទុក​នូវ​ទិន្នន័យ​នៅលើ Internet ដោយឥតគិតថ្លៃ ។
នាយកប្រតិបត្តិថ្មីរបស់ Apple លោក Tim Cook បង្ហាញ​ពីទស្សនវិស័យទៅកាន់បុគ្គលិក
ព័ត៌មាន |
បន្ទាប់ពីលោក Steve Jobs លាលែងចេញពីតំណែងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ Apple រួចមក លោក Tim Cook ជាអ្នកទទួលតំណែងបន្តតាមការស្នើរ​របស់​លោក Steve Jobs បានសរសេរ​សំបុត្រទៅកាន់បុគ្គលិក​ទាំងអស់​ជាមួយនឹង​ខ្លឹមសារលើកទឹកចិត្ត និង ធានា​អះអាងថា Apple នឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរ ។