ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១១១

ចែក​រំលែក​រូបថត​តាមរយៈ Twitter
ព័ត៌មាន |
Twitter បាន​ឱ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​នូវ​សេវាថ្មីរបស់ខ្លួន​ក្នុង​ការចែក​រំលែក​រូបថតគ្នា ។
Hacker វាយប្រហារគេហទំព័រផ្សារភាគហ៊ុនរបស់ហុងកុង
ព័ត៌មាន |
ប្រភពពី BBC បាន​ឱ្យ​ដឹងថា គេហទំព័រទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់ ហុង​កុង កំពុង​តែ​ឱ្យ​សញ្ញាថាត្រួវបានវាយប្រហារដោយពួក hacker ។
BlackBerry បានវាយប្រហារដោយពួក hacker
ព័ត៌មាន |
តាមប្រភពពី BBC បាន​ឱ្យ​ដឹងថា ក្រុម hacker មួយក្រុម​កំពុង​បានវាយប្រហារ​ទៅលើ​គេហទំព័ររបស់​ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ក្រោយពី​ក្រុមហ៊ុន​បានប្រកាសថា ខ្លួននឹងជួយគាំទ្រដល់សមត្ថកិច្ចនគរបាល ក្នុង​ការសើបអង្កើតពួកកុបករនៅ​ក្នុង​ចក្រភពអង់គ្លេស ។
សេវាថ្មីរបស់ Facebook
ព័ត៌មាន |
ស្របពេល​ដែល​ពួកកុបករ បានធ្វើ​ឱ្យ​មានការផ្អើលពេញទីក្រុងឡុងដ៏ និង មេនឆេស្ទ័រ តាមរយៈ​ការដុតកំទេចអាគារ និង​ហាងទំនិញធំៗ ដែល​នាំ​ឱ្យ​មានការពង្រាយ​កម្លាំង​នគរបាលរាប់ពាន់នាក់ ដែល​នេះជាប្រវត្តិសាស្រ្តមួយនៃប្រទេសអង់គ្លេស​ដែល​កម្រនឹងបានជួប ហើយ​ក៏​ជាចក្រភពដ៏រឹងមាំ នៅលើ​ពិភពលោកមួយផងដែរ ។
ក្រុម Hacker ឈ្មោះ Anonymous ប្តេជ្ញាកម្ទេច Facebook នៅ​ថ្ងៃ​ទី ៥ វិច្ឆិកា
ព័ត៌មាន |
ក្រុម Hacker ឈ្មោះ Anonymous ដែល​ធ្លាប់បានវាលុយ (cyber-attack) ទៅលើ មន្ទី Pentagon, សាជីវកម្ម News Corp និងស្ថាប័នជា​ច្រើន​ទៀត បាន​ធ្វើការ​ប្តេជ្ញានឹងកម្ទេច Facebook នៅ​ថ្ងៃ​ទី ៥ វិច្ឆិកា (​ដែល​នេះ​ដូចជា​ការដាក់​គ្រាប់​បែក​កំណត់​ម៉ោង​មួយ​ឱ្យ Facebook) ។
PSD/XHTML - គ្រោងរបស់គេហទំព័រ Shape
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នេះជា template របស់គេហទំព័រ​ឈ្មោះ Shape ដែល​រចនាឡើង​យ៉ាង​ស្រស់ឆើតឆាយ ដោយ​ប្រើ​លាយគ្នានៃ Adobe Photoshop និង CSS ។
តាមដានសកម្មភាពផ្សេងៗ​ក្នុង​ផ្ទះ​តាមរយៈ iPhone
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
លោកអ្នក​នឹងបារម្ភពីផ្ទះ ផ្សេងពីនេះ​សម្រាប់​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន​ក៏​ប្រហែលជាត្រូវបារម្ភពីបុគ្គលិករបស់ខ្លួនស្ថិត​ក្នុង​ភាព អសកម្មពេល​ដែល​ខ្លួនមិននៅ ។