ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១១១

ពង្រីក​ផ្ទាំង Start up Menu និង Jump list
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជា​ទូទៅ​នៅពេល​ដែល​អ្នកចុច button start អ្នកអាច ឃើញតែ​កម្មវិធី​ដែល​មាន​នៅលើ ផ្ទាំង Start up menu នោះតែ ១០ ប៉ុណ្ណោះ ទោះបីអ្នកមាន​កម្មវិធី​ច្រើន​ក៏​ដោយ ។
iPad 2
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
iPad គឺជា​ឧបករណ៍​ប្រភេទ TabletPC របស់​ក្រុមហ៊ុន Apple ដែល​វាបាន​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​ឱ្យ​មានភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ Check mail មើលឯកសារ (Ebook) អាចលេងហ្គេម មើល វីដេអូ និង មានមុខងារពិសេសជា​ច្រើន​ទៀត ហើយបានចេញផ្សាយនៅ ខែកុម្ភៈ ២០១១ ។
អ្វីទៅជា Android ?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Android គឺជា​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការមួយរបស់ទូរសព្ទដៃ​ប្រភេទ Smart Phone (​ដែល​គេហៅថា Pocket PC) ប្រព័ន្ធ​នេះកើតឡើងបានដោយ Linux Kernel ដោយសារ​តែការវិវត្ដនេះហើយ វា​ត្រូវបាន​ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី ២ នៅលើ​ទីផ្សាទូរសព្ទដៃ ។
របៀប​បង្កើត រូបភាព Slide Show ប្រើ​ប្រាស់ JavaScript
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
កន្លងមកអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា បានយល់ដឹង​ច្រើន​អំពីវិធី​ក្នុង​ការ​បង្កើត​គេហទំព័រដោយ​ប្រើ​ប្រាស់ HTML, CSS Style ហើយព្រមទាំង JavaScript ផងដែរ ។
សាកល្បង​ជាមួយនឹង​អ្នកជំនាញ Download “KooLoader”
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ |
KooLoader គឺជា​កម្មវិធី Download Manager ​ដែល​ផ្តល់​ភាព​ងាយស្រួល​ដល់​លោកអ្នក​នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ អាច​ដំណើរ​ការបាន​ជាមួយនឹង​ការ download យ៉ាង​ច្រើន​ក្នុង​ពេលដំណាលគ្នា ពន្​លឿន​ក្នុង​ការ Download និងរួមបញ្ចូលជាមួយ Browser តែម្តង ។
​ការ​បង្កើត​កម្មវិធី​កំណត់​ម៉ោង​បិទ​កុំព្យូទ័រ​ជាមួយ C#​
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង​ពេលនេះយើងនឹងលើកពីការ​កំណត់​ម៉ោង​សម្រាប់​បិទម៉ាស៊ីន​កុំព្យូទ័រ​របស់អ្នក​ដែល​វាមានលក្ខខណ្ឌ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​នៅពេល​ដែល​អ្នកទុក​កុំព្យូទ័រ​ចោលទៅក្រៅ ឬ​អាច​កំណត់​ម៉ោង​សម្រាប់​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ធ្វើការ​លើ​កុំព្យូទ័រ​នេះ ។
Imagicon 4.4
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ |
Imagicon គឺជា​កម្មវិធី​បង្កើត​ឡើង សម្រាប់​បំលែង​ឯកសារជារូបភាព ​ដែល​វាអាចមាន​សមត្ថភាព​បំលែង file រូបភាពជា​ច្រើន​ដែល​មាន​ប្រភេទ​ដូចជា​៖ BMP, JPG, PNG ទៅជា​ប្រភេទ ICO យ៉ាង​រហ័ស ។