ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១១១

ប្រែក្លាយទូរសព្ទ​របស់អ្នក​ទៅជា Wireless Router
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
បច្ចុប្បន្ន​នេះ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​អ៊ីនធឺណិតពិតមានសារ​សំខាន់​ណាស់ មិនថាការ​ប្រើ​ប្រាស់​លើ​កុំព្យូទ័រ ឫតាមទូរសព្ទទេ ។
តើ Wordpress គឺជាអ្វី​?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
គឺជា CMS មួយ​ដែល​ត្រូវបាន​ប្រើ​យ៉ាង​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​ការ​បង្កើត Blog ដែល​មកដល់​បច្ចុប្បន្ន​នេះមានប្រមាណជា ២០២លានគេហទំព័រ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង​តាមរយៈ Wordpress ។
SMRecorder 1.2
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ |
ជា​កម្មវិធី​មួយ​សម្រាប់​ថត Screen របស់​កុំព្យូទ័រ និង Webcam ជាវីដេអូ​ដែល​វាអាច​បំលែង​ទៅជា file AVI និង MP3 ដែល​ងាយស្រួល​សម្រាប់​ការបង្រៀនជា​លក្ខណៈ​វីដេអូខ្លី ។
​ការពារ​ទិន្នន័យ​នៅលើ​កុំព្យូទ័រ​លោកអ្នក​ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការកម្មវីធីជំនួយ
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅពេល​ដែល​លោកអ្នក​ប្រើ​កុំព្យូទ័រ​មួយ ជាមួយអ្នកផ្សេងទៀត លោកអ្នក​ប្រាកដជាមានអារម្មណ៍ថាចង់លាក់​ទិន្នន័យ​ដែល​សំខាន់​របស់អ្នក​កុំ​ឱ្យ​អ្នក​ដទៃ​មើលឃើញ និង ប្រើ​ប្រាស់​បាន ។
​បង្កើន​ល្បឿន​ការងារ​ជាមួយ Commands នៅ​ក្នុង Windows
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជា​ទូទៅ​នៅពេល​ដែល​លោកអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ លោកអ្នក​តែងតែចង់បាន​នូវ​អ្វី​ដែល ដោយមិនចាំបាច់ចូលរុករកប្រកបដោយភាពស៊ាំញាំនោះទេ ដូចនេះយើងសុំលើកយក​នូវ Commands សំខាន់​ៗ​មួយចំនូន ។
គWindows 7 ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ Remote
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
អ្វីទៅជាការ Remote?ការ Remote គឺជាការបញ្ជារវាង​កុំព្យូទ័រ​និង​កុំព្យូទ័រ​ពីរ​ដែល​មានទំនាក់ទំនងគ្នានៅ​ក្នុង Local តាមរយៈ Network ។
ពង្រីក​ផ្ទាំង Start up Menu និង Jump list
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជា​ទូទៅ​នៅពេល​ដែល​អ្នកចុច button start អ្នកអាច ឃើញតែ​កម្មវិធី​ដែល​មាន​នៅលើ ផ្ទាំង Start up menu នោះតែ ១០ ប៉ុណ្ណោះ ទោះបីអ្នកមាន​កម្មវិធី​ច្រើន​ក៏​ដោយ ។
iPad 2
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
iPad គឺជា​ឧបករណ៍​ប្រភេទ TabletPC របស់​ក្រុមហ៊ុន Apple ដែល​វាបាន​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​ឱ្យ​មានភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ Check mail មើលឯកសារ (Ebook) អាចលេងហ្គេម មើល វីដេអូ និង មានមុខងារពិសេសជា​ច្រើន​ទៀត ហើយបានចេញផ្សាយនៅ ខែកុម្ភៈ ២០១១ ។