ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១១១

Imagicon 4.4
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ |
Imagicon គឺជា​កម្មវិធី​បង្កើត​ឡើង សម្រាប់​បំលែង​ឯកសារជារូបភាព ​ដែល​វាអាចមាន​សមត្ថភាព​បំលែង file រូបភាពជា​ច្រើន​ដែល​មាន​ប្រភេទ​ដូចជា​៖ BMP, JPG, PNG ទៅជា​ប្រភេទ ICO យ៉ាង​រហ័ស ។
បង្វែរការហៅទៅទូរសព្ទផ្សេង​តាមរយៈ iPhone 4.3.x
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
មានពេលខ្លះយើង​ក៏​ចង់បង្វែរការហៅទូរសព្ទចូលពីអ្នក​ដទៃ​ទៅកាន់ទូរសព្ទមួយផ្សេង​ទៀតផង​ដែរ ឧទាហរណ៍ពេល​ដែល​លោកអ្នក​ទៅបរទេស ឬ​មួយ​មិនអាច​ប្រើ​ទូរសព្ទ​ក្នុង​រយៈពេល ។
លោក Michael Dell ស្ថាបនិករបស់ DELL
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
គាត់គឺជាអ្នកជំនួញជនជាតិអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរួប ហើយគាត់ជា ស្ថាបនិក នាយកប្រតិបត្ដិ និង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់​ក្រុមហ៊ុន​សាជីវកម្ម Dell ។
អ្នកជំនាញខាង​បង្កើន​ល្បឿន​កុំព្យូទ័រ WinUtilities Free Edition 9.97
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ប្រាកដណាស់​កុំព្យូទ័រ​លោកអ្នក​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​យូរៗ​ទៅប្រាកដជាមានបញ្ហាយឺរជាងមុនជាមិនខានពី​ព្រោះ​នៅពេល​លោកអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​បានបន្សស់ទុក​នូវ file ឥតប្រយោជន៍ ។
​ប្រើ CSS ដើម្បី​ប្តូរ​ទម្រង់ List
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង HTML យើងអាច​ប្រើ List ចំនួនពីរ​ប្រភេទ​គឺ Order និង Unordered List សម្រាប់​ធ្វើការ​ដាក់ជា​ចំណុច​ៗ ឬ តាមលេខរៀងណាមួយ ។
វិធីសាស្ត្រក្នុង​ការ Backup នៅ​ក្នុង Windows 7
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ចំណុច​ពិសេសរបស់ Windows7​ក្នុង​ពេលនេះនឹងលើកយកពីការ Backup នៅ​ក្នុង Windows តាម​កម្មវិធី​ដែល​មានស្រាប់នៅ​ក្នុង Windows ផ្ទាល់​តែម្តង ។
តើនឹងមានអ្វីខ្លះ​ក្នុង Windows 8?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
មាន​ផ្ទាំង Welcome screen ថ្មី Windows 8 បាន Design នូវ Welcome Screen ថ្មី​ដែល​ផ្ទាំង​នេះមាន​លក្ខណៈ​ស្រស់​ស្អាត ព្រមទាំងមានការ តម្រូវ​ឱ្យ​ចុច Ctrl+Alt+Delete ដើម្បី​បំពេញ User Name និង Password ។