ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១១១

ប្រៀបធៀប Keyboard រវាង Windows និង Mac
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ពេល​ដែល​លោកអ្នក​ធ្លាប់តែ​ប្រើ​ប្រាស់ Microsoft Windows ហើយក្រោយមកងាកចង់មក​ប្រើ​ប្រាស់ Mac OS ឬ​ក៏​លោកអ្នក​ចាំបាច់ត្រូវ​ប្រើ​វាទាំងពីរ​សម្រាប់​ការងារ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ឬ​ផ្សេងពីនេះ​លោកអ្នក​ចង់ផ្លាស់ប្តូរពីការ​ប្រើ​ប្រាស់ Mac OS ទៅកាន់ Microsoft Windows អ្វី​ដែល​ជាឧបសគ្គដំបូង​បំផុត​បន្ទាប់ពីរូបរាង និង interface គឺការ​ប្រើ​ប្រាស់ keyboard ព្រោះ OS នីមួយ​ៗ​សុទ្ធតែបានរចនា keys នៅលើ keyboard ផ្សេងៗ​គ្នា ។
Windows 7 Themes - Transformers 3
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ |
ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​ចូលចិត្ត​ខ្សែ​ភាពយន្ត Transformer លោកអ្នក​អាចប្តូរ​រូប Wallpaper កុំព្យូទ័រ​របស់​លោកអ្នក​ជារូប Transformer 3: Dark of the Moon ជាមួយនឹង Theme មួយនេះ ដែល​មាន​រហូត​ដល់ ១០ Wallpapers ច្បាស់ៗ ។
​ក្រឡេក​មើល HTC Desire
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
HTC Desire ជា​ប្រភេទ Pocket PC ដែល​វាមាន Resolution 480 x 800 pixels (3.7inch) ។
Android 3.0 មាន​នូវ Video Conference
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ដោយសារ​មើលឃើញពីភាពជឿន​លឿន នៃវិទ្យាសាស្រ្ត​ដែល​កំពុង​តែ​ដំណើរ​ការ​យ៉ាង​ល្អនោះ មាន​ក្រុមហ៊ុន​មួយចំនួន បាន​បង្កើត​នូវ Video Conference ដែល​មើលរូបគ្នាឃើញ​នូវ​ពេល​ដែល​ទូរសព្ទ ឬ​ទាក់ទងគ្នាតាម​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ ។
Cisco បង្ហាញ​រូបភាពពី​ទំហំ​ដែល​ប្រើ​លើ​ប្រព័ន្ធ Internet ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៥
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
តើ​លោកអ្នក​គិតថា ៤ ឆ្នាំ​ខាងមុខទៀត​ទំហំ​ប៉ុន្មាន​ដែល​គេត្រូវការ​សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ Internet? ខាងក្រោម​នេះជាការគិតរបស់ Cisco សម្រាប់​ទំហំ​ដែល​ត្រូវការ​សម្រាប់ internet ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៥ ។
Mozilla បង្ហាញ​រូបរាងថ្មីរបស់ Firefox 8
ព័ត៌មាន |
នាដើមខែនេះ​ក្រុមហ៊ុន Mozilla បានបញ្ចេញ​ឱ្យ​ឃើញ​នូវ​រូបរាងរបស់ Firefox 8 ដែល​ខុសប្លែកពី Firefox 4, 5 និង 6 ។
Google Chrome 13.0.782.107
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ |
នៅប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​មុនេះ Google បានចេញ​នូវ Chrome ជំនាន់​ទី ១៣ ដែល​មាន​នូវ​លក្ខណៈ​ពិសេសជា​ច្រើន និង កែ​តម្រូវ​បញ្ហាមួយចំនួន​ដែល​មាន​ក្នុង​ជំនាន់​ចាស់ ។
Firefox 6
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ |
Firefox 6 នឹងចេញជាផ្លូវការនៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៦ សីហា ខាងមុននេះ តែ link សម្រាប់ download Firefox 6 សម្រាប់​ទាំង Windows, Mac, និង Linux មាន​នៅលើ server របស់ Mozilla ហើយ ។