ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១១១

Crystal Disk Info 4.0.2
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ |
គឺជា​កម្មវិធី​មួយ​សម្រាប់​ត្រួត​ពិនិត្យ​សុខភាពរបស់ Hard disks រួមទាំងត្រួត​ពិនិត្យ​ទាំងសីតុណ្ហភាព ។
Unlocker 1.9.1
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ |
គឺជា​កម្មវិធី​មួយ​សម្រាប់​លុប file ឬ folder ណាមួយ​ដែល Windows មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​លុប ។
Samsung Galaxy S II និង Samsung Galaxy Tab II ១០.១ អ៊ីង
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ក្រោយពីបានចេញ​នូវ Samsung Galaxy Tab ដែល​មាន​ទំហំ ៧ អ៊ីងរួចមក Samsung ក៏​បាន​ខិតខំ​បង្កើត Samsung Galaxy S II ។
តើ Window 8 ចេញមកទៀតហើយ ឬ​?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
មានអ្នកខ្លះនិយាយថា Windows 8 បានចេញមកហើយ ហើយធ្លាប់បាន​ប្រើ ឬ​កំពុង​ប្រើ​ថែម​ទៀតផង ។
តើអ្វីទៅជា Drupal ?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជា CMS ដ៏​ប្រសើរ​សម្រាប់​អ្នក developers គ្រប់រូប​ក្នុង​ការ​បង្កើត​គេហទំព័រចាប់ពី​កម្រិត​ទាប​រហូត​ដល់​កម្រិត​ខ្ពស់ ។
Simnet Disk Cleaner 2011 3.0.1.3
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ |
Simnet Disk Cleaner គឺជា​ប្រភេទ​នៃ​កម្មវិធី​របស់​កុំព្យូទ័រ​ដែល​អាចជូយអ្នក​ក្នុង​ការ scan និងអាត​នូវ​កាក​សំណល់ file នៅ​ក្នុង Hard Disk របស់អ្នក ។
ការភ្ជាប់​ទៅកាន់ Database Access ដោយ​ប្រើ VB.NET និង C#
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ឥលូវនេះយើង នឹង បង្ហាញ​ពីការ​បញ្ចូន​ទិន្នន័យ​ទៅ Database វិញ និង អាច​ធ្វើការ Search នូវ​ព័ត៌មាន​ទាំងនោះ​តាមលេខ ID និង ឈ្មោះ​របស់សិស្ស​ទៀតផង ។
iPhone, iPod Touch ឬ​ក៏ iPad ដែល​អ្នកត្រូវទិញ?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
គ្រប់​ឧបករណ៍​របស់ apple ដែល​បំពាក់ដោយ iOS ជា​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការណ៍ សុទ្ធសឹងតែ​ផ្តល់​នូវ​អត្ថប្រយោជន៍ និងនាំមក​ឲ្យ​អ្នក​នូវ​ចំណេះដឹង និង​បង្ហាញ​ពីភាពស៊ីវីល័យ​ក្នុង​បច្ចេកវិទ្យា multi-touch ដ៏ទំនើប ។
អ្វីទៅជា​បច្ចេកវិទ្យា Multi Touch?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
កន្លងមក​លោកអ្នក​ធ្លាប់បាន លឺ និង ស្គាល់​រួចមកហើយ​នូវ​ឧបករណ៍​ដែល​លោកអ្នក​អាច​ធ្វើការ Touch នូវ កញ្ចក់ផ្ទៃខាងមុន ដើម្បី​ដំណើរ​ការ​នូវ Option នានារបស់​ឧបករណ៍​លោកអ្នក ។