ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១១១

Windows 7 Themes - Avatar
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ |
ផ្លាស់ប្ដូរ​កុំព្យូទ័រ​របស់អ្នក​ទៅ​ក្នុង​ពិភព Avatar ភពពោរពេញដោយពន្លឺពណ៌នៃរុក្ខជាតិ និង កោះអណ្ដែត​ក្នុង​លំហអាកាស ។
AVG Anti-Virus Free Edition 2012
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ |
នៅ​ជំនាន់ ២០១២ នេះ AVG Anti-Virus Free Edition អាច scan មេរោគ​បាន​លឿន ដំណើរ​ការបានកាន់តែល្អ និង បន្ថែម​នូវ​ផ្នែក​សុវត្ថិភាព​ខាង​ការពារ​ប្រឆាំងនឹងពពួក កម្មវិធី​កម្ចាត់​មេរោគ​ក្លែងបន្លំ និង ransomware ។
តើ Joomla គឺជាអ្វី​?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Joomla ត្រូវបាន​គេដឹងថាជា CMS ដែល​ប្រើ​សម្រាប់​បង្កើត​គេហទំព័រទូរទៅ​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេសជាមូលដ្ឋាន ។
របៀប​ប្រើ​រូបភាព​ធ្វើជា Background របស់ Folder ក្នុង Windows 7
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
លើសពីអ្វី​ដែល​អាចកែប្រែដូចខាងលើ លោកអ្នក​ក៏​អាច​កំណត់ background ជារូបភាព​សម្រាប់ folder ហើយអាចប្ដូរពណ៌អក្សរ​ឲ្យ​ស៊ីគ្នាទៅនឹង background ។
របៀបប្ដូរ Icon ក្នុង Windows Explorer នៅ​ក្នុង Windows 7
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
យើងខ្ញុំនឹង​ធ្វើការ​បង្ហាញ​អំពី របៀបយករូបភាព​ធ្វើជា​ Windows Explorer background របស់ folder និងផ្លាស់ប្ដូរ folder icon នៅ​ក្នុង Windows 7 ដែល​ទម្រង់​ដើម Folder មាន background ពណ៌សនិងមាន icon ជា​លក្ខណៈ default ។
តើមានសញ្ញាណាមួយ​បង្ហាញ​ថា Hard Disk មាន Sectors ខូច?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅពេល​ដែល​មានអារម្មណ៍ថា hard disk លោកអ្នក​ចាប់ផ្តើម​ដំណើរ​ការយឺត​ខុសពី​ប្រក្រតី ឬ​ក៏​ឧស្សាហ៍បានឃើញ​ព័ត៌មាន​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ថា file មិនអាច read ឬ write ។
ការ​ប្រើ Master Page
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ឥឡូវយើង នឹង ប្រើ Master Page មួយ​សម្រាប់ website មួយ ដែល​មាន ២ columns ឈ្មោះ Site2.Master ។
ការ​បង្កើត Master Page ក្នុង ASP.NET
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
មុននឹងចាប់ផ្តើមអត្ថបទនេះអ្នកត្រូវមាន Visual Studio 2005 2008 ឬ 2010 ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​របស់អ្នក​ជាមុនសិន ។
Class របស់ Memory Card បញ្ជាក់​ពី​ល្បឿន​
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង memory ដែល​យើង​កំពុង​ប្រើ​សព្វ​ថ្ងៃ មានការ​កំណត់ SpeedClass ដែល​មានឥទ្ធិពលដល់ការថតវីដេអូ ។