ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១១១

jQuery - Accordion ហូតបញ្ឈរ
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ខ្ញុំចង់ចែកចាយកូដ jQuery ដ៏ឡូយមួយ គឺកា​រហូត​ជា​លក្ខណៈ​បញ្ឈរ​ក្នុង​ប្រភេទ​ជា Accordion ។
ឯកសារ Photoshop (Blaubarry UI Kit) គុណភាព​ខ្ពស់
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Blaubarry UI Kit គឺជា PSD ដែល​មាន​នូវ buttons, sliders, scrollbars, និងធាតុរបស់ form ទាំងអស់ ដែល​យើងអាចយកទៅ​ប្រើ​ក្នុង web application ឬ ប្រព័ន្ធ​ផ្សេង ។
Logo សាមញ្ញហើយ​ស្អាត​
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ការរចនា logo ឱ្យ​ស្អាត​ពេលខ្លះធ្វើ​ឱ្យ logo មាន​លក្ខណៈ​ស្មុគស្មាញ និងរញ៉េរញ៉ៃ ។
​គំរូវ៉ិបសាយ E-Commerce ល្អៗ​
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ដើម្បី​អាច​បង្កើត website ឱ្យ​បានល្អបានលុះត្រាតែស្វែងយល់ពី website ផ្សេងៗ​ឱ្យ​បាន​ច្រើន ដើម្បី​អាចដឹងថាតើយើងត្រូវដាក់អ្វី​ខ្លះ​ក្នុង website ។
Icons from File 5.01
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ |
អាច​ឱ្យ​លោកអ្នក​ទាញយក icons ពី files ផ្សេងៗ​ដូចជា EXE, DLL, OCX ។
DVDFab Virtual Drive 1.3.2
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ |
សម្រាប់​បង្កើត drive បញ្ឆោត CD, DVD និង Blu-ray ដោយ​កម្មវិធី​នេះអាច​ប្រើ​ជាមួយ file ប្រភេទ images ដូចជា .ISO, .NRG, .CCD, .BIN និងមួយចំនួនទៀត ។
OneLoupe 2.47
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ |
ជា​កម្មវិធី​សម្រាប់​ពង្រីកអក្សរ និង រូបភាព​នៅលើ​អេក្រង់ ដែល​មានប្រយោជន៍​សម្រាប់​អ្នកចូលចិត្តមើលអក្សរធំៗ ឬ មានបញ្ហាភ្នែក ដោយ​កម្មវិធី​នេះអាច​ឱ្យ​លោកអ្នក​ពង្រីកគ្រប់កន្លែង​ទាំងអស់​នៅលើ​អេក្រង់ ។