ជួសជុលកុំព្យូទ័រ ទំព័រទី១

មូលហេតុ​ដែល​បណ្ដាល​ឲ្យ Physical Memory Dump
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ភាព​ចម្លែក​ជា​ច្រើន​ពិតជាអាចកើតមានឡើង នៅពេល​ដែល​លោកអ្នក​កំពុង​ប្រើ​ប្រាស់ កុំព្យូទ័រ​ដូចជា​នៅសុខៗ​ស្រាប់តែ screen របស់​កុំព្យូទ័រ ប្រែទៅជាពណ៌ខៀវ ហើយអ្នកបានឃើញ error message ដែល​បញ្ជាក់​ថា “physical memory dump” ។
ជួសជុលពេល “Windows Explorer has stopped working” ក្នុង Windows 7
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
អ្នក​កំពុង​តែជួបប្រទះ​បញ្ហា​ដែល​នៅសុខៗ​មានចេញ​ផ្ទាំង Alert Message “Windows Explorer has stopped working” ទេ? ខាងក្រោម​នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រ​ក្នុង​ការដោះស្រាយ៖
ស្វែងយល់ពីការបើក EXE File មិនដំណើរការ
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជាធម្មតា ដើម្បី​បើកឯកសាអ្វីមួយ អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ​តែងតែ Double-Click នៅលើ File នោះ ដែល​វានឹងដំណើរការ​ទៅតាម​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​របស់វា ។
បាត់ ឬ ខូច Driver តើត្រូវរកពីណា?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ លោកអ្នក​គឺពិតជា​មិនបាន​ចាប់អារម្មណ៍​ជាមួយនឹង​ការធ្វេសប្រហែស​ដែល​បណ្ដាល​ឲ្យ​បាត់បង់ Driver នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​លោកអ្នក​បន្ទាប់ពី​ធ្វើការ​ដំឡើង Windows សារជាថ្មី ឬ Driver ដែល​លោកអ្នក​បាន​រក្សាទុក​ត្រូវបាន​ខូចដោយករណី​ណាមួយ ។
ស្វែងយល់ពី Registry
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Registry ជា database ដ៏ធំមួយ​សម្រាប់​រក្សាទុក​្ខ​នូវ​ព័ត៌មាន​ទាំងអស់​របស់ windows ​ដូចជា​ការ configuration, setting, user account, hardware, application……… ។
​ហេតុអ្វីបានជា​កុំព្យូទ័រ​បញ្ចេញ​សំឡេង​ឭខ្លាំង​នៅពេល​ចាប់ផ្តើម​ដំណើរ​ការ
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
លោកអ្នក​បានលឺសូរ​ខុសពី​ធម្មតាចេញពីខាង​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ ពិសេស​ដូចជា​សំឡេង លឺសូរកិកៗ​ខ្លាំងៗ លឺសូរងូងៗ លឺសូរ​ដូចជា​កិនអ្វីមួយ ឬ​ក៏​លឺសូរង៉ូងៗ (loud clicking, buzzing, grinding, or whirring) ។
មានបញ្ហាលើការ​បង្ហាញ​រូបភាពលើ​អេក្រង់ ជាសញ្ញាមួយនៃការគាំង​កុំព្យូទ័រ​
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ការ​បង្ហាញ​រូបភាព​នៅលើ​កុំព្យូទ័រ​មាន​លក្ខណៈ ភ្លឹបភ្លេតៗ ស្រអាប់ មានពណ៌​ខុសពី​ធម្មតា មិនអាច refresh បានបន្ទាប់ពីបិទ​កម្មវិធី ឬ​នៅមានពណ៌ខ្មៅនៅសល់បន្ទាប់ពីបើក​កុំព្យូទ័រ ។
123