មេរោគ ​និង​សុវត្ថិភាព ទំព័រទី១

តើ Link វ៉ិបសាយ​ដែល​អ្នកចុចមាន​សុវត្ថិភាព ឬ​អត់?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ការ​ប្រើ​ប្រាស់​អ៊ិនធឺណេតអាចបណ្ដាល​ឲ្យ​កុំព្យូទ័រ​របស់អ្នក​មានគ្រោះ​ថ្នាក់​ដោយកាចុច link ពី website មួយទៅមួយ​ដែល​បង្កប់ដោយ​មេរោគ​ដូចជា​៖ malware,
ដាក់លេខសម្ងាត់លើឯកសារជាមួយ WinRAR និង 7zip
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
គ្រប់ឯកសារនានា របស់​លោកអ្នក​គឺពិតជាមានសារៈ​សំខាន់​ណាស់ ហើយអ្នក​ក៏​តែងតែចង់​ការពារ​នូវ​រាល់ព័ត៌មានទាំងឡាយនៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ទាំងនោះ​ជាសម្ងាត់ដែរ ។
​បង្កើត​ប្រព័ន្ធសិប្បនិមិត្ត​ការពារ​ការឆ្លង​មេរោគ​រាតត្បាត​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ឯកសារ​ការងារ​ទាំងឡាយនៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​លោកអ្នក​គឺ ពិតជាមានសារៈ​សំខាន់​ណាស់ ដែល​លោកអ្នក​តែងតែព្រួយបារម្ភចំពោះការបាត់បង់ ដោយសារ​ករណីណាមួយ​ដែល​មិនបានដឹងមុន ពិសេសការបាត់បង់​ដោយសារ​តែមាន មេរោគ​កុំព្យូទ័រមួយចំនួនបានទៅបំផ្លាញ ឬ លួច ។
តើ​លោកអ្នក​មិនចង់​ឲ្យ​គេយក Flash មកដោតលើ​កុំព្យូទ័រ​បានមែនទេ?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជាធម្មតា​លោកអ្នក​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​ផ្ទាល់​ខ្លួនតែងតែ មានឯកសារ​សំខាន់​ខ្លះ​ដែល​មិនចង់​ឲ្យ​គេមកលួច​ចម្លង ដោយការ​ប្រើ​ប្រាស់ USB Flash ឡើយ ។
យល់ដឹងពីប្រវត្តិ Christmas malware
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
លោកអ្នក​ធ្លាប់បានដឹងរួចមកហើយថា Malware ជាពពួក​កម្មវិធី ដែល​ឆ្លង​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ Internet ក្នុង​គោល​បំណង​លួចយកលេខសម្ងាត់ និង បំផ្លាញ​នូវ​ដំណើរ​ការ​ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ​របស់អ្នក ។
បិទ Website មួយចំនួន ដែល​លោកអ្នក​មិនចង់​ឲ្យ​កូនក្មួយបើក ដោយមិនចាំបាច់​ប្រើ​កម្មវិធី​ជំនួយ
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង​យុគសម័យនៃបចេ្ចកវិទ្យានេះ ប្រព័ន្ធ Internet ត្រូវបាន​គេចាត់ទុកជាភ្នាក់ងារចែកចាយ ព័ត៌មាន​ដ៏​រហ័ស និង ជាឃ្លាំងផ្ទុក​នូវ​ឯកសារដ៏ធំទូលំទូលាយ​បំផុត​មួយ​ក្នុង​ពិភពលោក ។
Disk Image ការពារ​ពីការលួច​ទិន្នន័យ​
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
យើងគ្រប់គ្នាតែងរកវិធីគ្រប់​យ៉ាង ដើម្បី​ការពារ​ពីការលួចបើក ឬ​លួច​ចម្លង​ទិន្នន័យ​ទោះបីជា​កុំព្យូទ័រ​របស់អ្នក​ត្រូវបាន​ការពារ​ដោយ កូដសម្ងាត់ (password) ក៏​ដោយចុះ ។
តើធ្វើបែបណា ដើម្បី​មាន​សុវត្ថិភាព​ឯកសារក្រោយការលប់​សម្រាប់ Mac
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជាធម្មតាការ​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​មិនថា​កុំព្យូទ័រ​នោះ​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Microsoft Windows ឬ MacOS នោះទេ គឺជៀសមិនផុតពីការលប់ files ឬ folders ឡើយ ។
រោគសញ្ញាពេល​ដែល​កុំព្យូទ័រ​មាន​មេរោគ និង វិធី​ក្នុង​ការ​កម្ចាត់​
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជាធម្មតារបស់មនុស្ស ពេល​ដែល​មាន​បញ្ហា​សុខ​ភាពតែងតែ​បង្ហាញ នូវ​សញ្ញាមកខាងក្រៅ​ដូចជា​ការឈឺក្បាល វិលមុខ ចុកពោះ​ជា​ដើម ចំណែក​ឯ​កុំព្យូទ័រ ក៏​មិន​ខុសពី​មនុស្ស​នោះ​ដែរ ។
123