ឧបករណ៍ ទំព័រទី១

របៀបធ្វើ​ឲ្យ User account ដែល​បង្កើត​ថ្មី មាន​សិទ្ធ​ស្មើនឹង Account Administrator
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅពេល​ដែល​លោកអ្នក​ធ្វើការ​បង្កើត user account ថ្មី Account នេះគឺ​គ្មាន​សិទ្ធ​ពេញលេញដូច User Account (administrators) ចាស់នោះឡើយ User ថ្មីនេះគឺ​គ្មាន​សិទ្ធ​កែប្រែ ដំឡើង​កម្មវិធី ឬ​កំណត់ Options ​ណាមួយ​នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​បានឡើយ គឺវាអាចតែ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ដែល​មានស្រាប់នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​ដែល User ចាស់ជាអ្នក​ដំឡើង ។
តើ Hard Disk របស់​លោកអ្នក​មាន​លឿន​កម្រិត​ណា?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
HD Speed គឺជា​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​អាច​ឲ្យ​ដឹងពី​ល្បឿន​ក្នុង​ការ read និង write data (ការ​ចម្លង​ទិន្នន័យ​ចូលនិងចេញ) របស់Hard Disk, CD/DVD Rom, External, Flash​ដែល​វាអាច​បញ្ជាក់​ពីចំនួន​ល្បឿន​read និង write គិតជាbits/sec ឬ Bytes/ sec ថែមទាំង​បង្ហាញ​ជា graphic ផងដែរ ។
របៀប​ភ្ជាប់​ពីកុំព្យូទ័រទៅនឹងទូរទស្សន៍
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង​ចំណុចនេះយើងនឹងលើកយកពីការ​ភ្ជាប់​ពីកុំព្យូទ័រទៅនឹងទូរទស្សន៍ដោយ​ប្រើ​ខ្សែ VGAទៅកាន់ VGA, HDMI ទៅកាន់ VGAនិងHDMIទៅកាន់ HDMI ។
បំប្លែង Screen កុំព្យូទ័រ​របស់អ្នក​ពី 2D ទៅ 3D ក្នុង​ការលេង Games
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង​ទំព័រ ANT Showroom សម្រាប់ទស្សនាវដ្តីអាន-ANT ច្បាប់​ទី៣២ ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១១ នេះ​លោកអ្នក​ក៏​បានដឹងពីរបៀបនៃការ​បង្កើត​វ៉ែនតាសម្រាប់វីដេអូ ឬ រូបភាព 3D ប្រភេទ anaglyph ។
ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ឱ្យ​ខ្សែ USB លូតបានវែង?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ទស្សនាវដ្តីអាន “ANT” ច្បាប់ទី២៩ ប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ​២០១១ ទំព័រអាន showroom បាន​បង្ហាញ​លោកអ្នក​ពីរបៀបនៃការ​ទាញយក​ថាមពល​ភ្លើង៥វ៉ុលពី​ខ្សែ USB ទៅ​ប្រើ​ប្រាស់​ជាមួយ​ឧបករណ៍​ផ្សេងៗ ។
ការត្រួត​ពិនិត្យ​មើល Driver នៅលើ​កុំព្យូទ័រ​
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
មុនដំបូងអ្នកត្រូវ​ដំឡើង drive ឱ្យ​បានគ្រប់មុនពេល rate ដើម្បី Check មើលថាតើ Machine របស់អ្នក​មាន Driver គ្រប់ ឬ​នូវ អ្នកអាច Right Click លើ My Computer -> Manage -> Device Manager
អ្វីទៅជា​បច្ចេកវិទ្យា Multi Touch?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
កន្លងមក​លោកអ្នក​ធ្លាប់បាន លឺ និង ស្គាល់​រួចមកហើយ​នូវ​ឧបករណ៍​ដែល​លោកអ្នក​អាច​ធ្វើការ Touch នូវ កញ្ចក់ផ្ទៃខាងមុន ដើម្បី​ដំណើរ​ការ​នូវ Option នានារបស់​ឧបករណ៍​លោកអ្នក ។
Class របស់ Memory Card បញ្ជាក់​ពី​ល្បឿន​
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង memory ដែល​យើង​កំពុង​ប្រើ​សព្វ​ថ្ងៃ មានការ​កំណត់ SpeedClass ដែល​មានឥទ្ធិពលដល់ការថត​វីឌីអូ ។
តើ​ប្រភេទ​នីមួយ​ៗ​របស់ RAM DDR មានអ្វីខ្លះ?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​សព្វ​ថ្ងៃ អ្នកតែងតែចង់ដឹងពី​ល្បឿន​នៃ​កុំព្យូទ័រ​របស់អ្នក​ទាំង RAM និង CPU ។
123