ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១

សិស្ស​ការពារ Assignment ផ្នែក Web Design, Web Development & Prgoramming
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​ផ្នែក Web Design & Prgoramming នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៥ វេលា​ម៉ោង ០៩:០០ ដល់ ១០:៣០ ព្រឹក នៅទីតាំងថ្មី សូមទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន ។
របៀបលាក់ឯកសារ​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​រូបភាព​
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ពីមុន​លោកអ្នក​តែងតែលាក់ File នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​ដោយផ្លាស់ប្ដូរ​នូវ Attribute របស់ File ​ទាំងនោះ​នៅ​ក្នុង Windows ប៉ុន្តែ​ការលាក់បែបនេះ​លោកអ្នក​នៅតែអាចមើល File ​ទាំងនោះ​បាន នៅពេល​ដែល​អ្នក​កំណត់ Folder Option របស់​កុំព្យូទ័រ​ឲ្យ Show Hidden Files, Folders and Drives ។
​គំរូ​ស្នាដៃសិស្ស​នឹងត្រូវ​ការពារ Assignment ផ្នែក Web & Programming នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី ០១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៥
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សួស្តីអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​នេះជា HomePage គំរូ សម្រាប់​វគ្គ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​សិស្ស​ដែល​នឹងត្រូវ​ការពារ Assignment នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី ០១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ វេលា​ម៉ោង ០៩h៣0 នាទី ដល់ ១១ៈ០០ នាទី​ល្ងាច ។
សិស្ស​ការពារ Assignment ផ្នែក Web & Prgoramming & Graphic Design
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​ផ្នែក Web & Prgoramming & Graphic Designនៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ទី ០១ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៥ វេលា​ម៉ោង ០៨:៣០ ដល់ ១១:០០ ព្រឹក នៅទីតាំងថ្មី (បន្ទប់លេខ ០៨) សម្រាប់​​ព័ត៌មាន​លម្អិត​សូមទំនាក់ទំនង ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន ឬ​ទូរសព្ទ​មកលេខ ០១០/០១៦ ៦៦៦ ៦៥៣ ។
ការប្រៀបធៀបរវាង ភាសា​សរសេរ​កម្មវិធី C# និង Java
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
C# និង Java Programming Language គឺជាភាសា​ដែល​គេ​កំពុង​ពេញ​និយម ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ដើម្បី​បង្កើត​កម្មវិធី​ជា​ច្រើន​ដូចជា Console Application, Windows Form Application, Mobile Application, Web Application និង Class Library ជាដើម ។
ធ្វើរូបធម្មតា​ឲ្យ​ស្អាត​ដូច Camera 360 ដោយ​ប្រើ​កម្មវិធី Photoshop
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង​អត្ថបទនេះ​ទស្សនាវដ្ដី​អាន-ANT នឹងលើកយកគន្លឹះខ្លីថ្មីមួយទៀត ដើម្បី​ជាជំនួយដល់ការរចនា ​រូបភាព​ដែល​ថត​ជាមួយនឹង Camera ធម្មតាហើយជាប់ស្នាមមុននឹងស្នាមអុជៗ​ខ្មៅៗ​នៅលើ​ផ្ទៃមុខ ឲ្យ​មានសភាពសរលោង​ដូចជា​ប្រើ​ជាមួយ Camera 360 របស់ទូរសព្ទ័ដៃ​ផងដែរ ។