ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១

​កម្មវិធី​វចនានុក្រម អាន (ច្បាប់ និងសេដ្ឋកិច្ច) ២០១៦ ដំណើរ​ការ​លើ Android (ANT Law & Economics Dictionary 2016)
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ANT Law & Economics Dictionary 2016 បាន​បង្កើត​ឡើងដោយ ANT Training ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦ និងបានដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​ផ្លូវ​ការនៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៩ ខែមិថុនា ។
​កម្មវិធី​វចនានុក្រម អាន (បច្ចេកទេស) ២០១៦ ដំណើរ​ការ​លើ Android (ANT Technical Dictionary 2016)
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ANT Technical Dictionary 2016 បាន​បង្កើត​ឡើងដោយ ANT Training ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦ និងបានដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​ផ្លូវ​ការនៅ​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែកក្កដា ។
​កម្មវិធី​វចនានុក្រម អាន សុខាភិបាល ២០១៦ ដំណើរ​ការ​លើ Android (ANT Medicinal Dictionary 2016)
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ANT Medical Dictionary 2016 បាន​បង្កើត​ឡើងដោយ ANT Training ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦ និងបានដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​ផ្លូវ​ការនៅ​ថ្ងៃ​ទី០៦ ខែកក្កដា ។
របៀបកែ​រូបភាព​ដែល​មានមុន និង ធ្វើ​ឲ្យ​សម៉ត់ភ្លឺរលោង
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជាការពិតណាស់មនុស្សគ្រប់រូបតែងតែចង់បាន​នូវ​ភាពស្រស់​ស្អាត​នៅពេល​ដែល​ថតរូប ​ក៏​ដូចយើងតែងតែចង់បានរូប​ស្អាត​ដោយ​គ្មាន​ស្នាមមុន និងសភ្លឺម៉ត់រលោងគួរ​ឲ្យ​ចង់គយគន់ ។
ស្វែងយល់ពី Bootstrap
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
លោកអ្នក​ប្រហែលជាបាន​ស្គាល់ ឬ​បាន​ឮ​រួចមកហើយ អំពី Bootstrap ជាការពិតណាស់វាគឺជា Framework របស់ CSS មួយ​ដែល​មានការពេញ​និយម និងគាំទ្រ​ច្រើន វា​ធ្វើការ​ជាមួយ Class Selector របស់ CSS វាមិនពិបាក​ក្នុង​ការ​សិក្សា​ទេ ប៉ុន្តែ​តម្រូវ​ឲ្យ​លោកអ្នក​ស្គាល់ Class ​ច្រើន​ទើប​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ដោយសារ​តែវាមាន​លក្ខណៈ​ទំនើប និងថ្មី ដូចនេះ ក្នុង​ការ Design Layout គឺមិនមានភាពស្មុគស្មាញទេហើយ វាជួយ​ឲ្យ​អ្នក​សរសេរ​កូដ ចំណេញ​ពេលវេលា​ច្រើន និង មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ ប៉ុន្តែ​ចំណុច​សំខាន់​ទាំងនេះមិនមែនជា ហេតុផលទាំងស្រុង ដែល