ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១

Viber ជំនាន់​4.0 អាច​ប្រើ Video call បាន
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ឥឡូវ​នេះកម្ម​វិធី Viber ViIP ​សម្រាប់​កុំ​ព្យូ​ទ័រ​ដំណើរ​កា​រ​ដោយ​ប្រព័ន្ធ​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ Windows 8.1 អាច​ឲ្យ​លោក​អ្នក​សន្ទ​នា​ជា​វី​ដេ​អូ បាន​ជា​លើក​ដំបូង​បន្ទាប់​ពី​បាន​ធ្វើ​ការ​អាប់​ដេត​ជំនាន់​ចុង​ក្រោយ (v4.0) ។
3G vs 4G
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
តាមពិតទៅ បើ​គ្រាន់តែ​ល្បឿន​ពេញលេញរបស់ 3G ​ក៏​លោកអ្នក​ពុំទាន់ទទួលបាន​ពេញលេញផង ដែល​មាន​ល្បឿន​ដល់ទៅ 21Mbps ​ក្នុង​នោះជា​ទូទៅ នៅស្រុកយើង​ល្បឿន​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​កម្រិត​មធ្យម អាចទទួលយកបាន​មានត្រឹម 1Mbps ទៅ 3 ឬ 5Mbps តែប៉ុណ្ណោះ ។
​គំរូ​ស្នាដៃសិស្ស​នឹងត្រូវ​ការពារ Assignment នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី ១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៥
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សួស្តីអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​នេះជា HomePage ​គំរូ សម្រាប់​វគ្គ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​សិស្ស​ដែល​នឹងត្រូវ​ការពារ Assignment នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី ១៣ ខែមីនា​ឆ្នាំ ២០១៥ វេលា​ម៉ោង ៤h៣0 នាទី ដល់ ៥h៣0 នាទី​ល្ងាច ។
សិស្ស​ការពារ Assignment ផ្នែក Web Design & Prgoramming
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​ផ្នែក Web Design & Prgoramming នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៥ វេលា​ម៉ោង ០៤:៣០ ដល់ ០៥:៣០ ល្ងាច នៅទីតាំងថ្មីបន្ទប់ ០៦ (សម្រាប់​ផ្នែក Programing) & បន្ទប់ ០៨ (សម្រាប់​ផ្នែក Web) សូមទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន ។