ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១

ការ​ភ្ជាប់​ទៅកាន់ Database Access ដោយ​ប្រើ​ភាសា C#
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ឥលូវនេះអាន-ANT នឹង​បង្ហាញ​ពីការ​បញ្ចូន​ទិន្នន័យ​ទៅ Database វិញ និង អាច​ធ្វើការ Search ​នូវ​ព័ត៌មាន​ទាំងនោះ​តាមលេខ ID និង ឈ្មោះ​របស់សិស្ស​ទៀតផង ។
ហេតុអ្វីអ្នកគួរចាប់ផ្តើមពីភាសា C ឬ C++ សម្រាប់​អ្នកចង់ក្លាយជាអ្នក​សរសេរ​កម្មវិធី​ដ៏ពូកែ ?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
រៀបរៀងអត្ថបទដោយ ៖ លោក សំ កក្កដា នាយក​ទស្សនាវដ្ដី​និង​ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាល​កុំព្យូទ័រ​អាន-ANT
របៀបលុបធាតុរបស់ Array ដោយ​ប្រើ​ភាសា C C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Array គឺជាសំណុំនៃ Variables ​សម្រាប់​តំណាង​ឲ្យ​ទិន្នន័យ​ណាមួយ ដែល​ Variables ​ទាំងនោះ​មាន DataType ដូចៗ​គ្នា និងអាចផ្ទុក​តម្លៃ​រៀងៗ​ខ្លួន​តាមរយៈ index របស់វា ។
របៀប upgrade windows7 និង 8.1 ទៅ windows 10
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ការ upgrade windows គឺជាវិធីមួយល្អ​ដែល​វាអាចផ្លាស់ប្តូរ Windows របស់​លោកអ្នក​ដោយមិនបាត់បង់​កម្មវិធី​នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​ឡើយ ។
ស្វែងយល់ពីភាសា Java និង C#
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
កម្មវិធី ANT Music Learner 2016 សម្រាប់​អ្នករៀន​ប្រើ​អ័ក (Piano/Organ/Keyboard) និងហ្គីតា ។
ការ​បង្កើត Code Snippet
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Code Snippet គឺជា​គំរូ​កូដ​ដែល​មានស្រាប់នៅ​ក្នុង Visual Studio ។
របៀប​បង្កើត​ឥន្ទធនូដោយ​ប្រើ Adobe Photoshop
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សូមចុច Like គេហទំព័រ www.antkh.com ដើម្បី​ទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ ​ក្នុង​អត្ថបទនេះអាន-ANT នឹង​បង្ហាញ​អ្នកអំពីរបៀប​បង្កើត​ឥន្ទធនូ ដោយពន្យល់តាមជំហាន​នីមួយៗ ដើម្បី​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការអនុវត្ត ដូច្នេះសូមចូលទៅអនុវត្តន៍​ជាមួយយើងដូច​ខាងក្រោម​៖ ជំហានទី ១ ដំបូងយើងបើក​កម្មវិធី Adobe Photoshop ​បន្ទាប់មក​ជ្រើសយក File → Open ដើម្បី​បើកទីតាំងយក​រូបភាព​មកកែ ជំហានទី ២ ក្រោយពីបើក​រូបភាព​រួច ដើម្បី​បង្កើត​ឥន្ទធនូយើងចុចលើ Menu bar → New → Layer (Shift +Ctrl +N) ​ ដើម្បី​បង្កើត​ Lay