ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១

3G vs 4G
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
តាមពិតទៅ បើ​គ្រាន់តែ​ល្បឿន​ពេញលេញរបស់ 3G ​ក៏​លោកអ្នក​ពុំទាន់ទទួលបាន​ពេញលេញផង ដែល​មាន​ល្បឿន​ដល់ទៅ 21Mbps ​ក្នុង​នោះជា​ទូទៅ នៅស្រុកយើង​ល្បឿន​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​កម្រិត​មធ្យម អាចទទួលយកបាន​មានត្រឹម 1Mbps ទៅ 3 ឬ 5Mbps តែប៉ុណ្ណោះ ។
​គំរូ​ស្នាដៃសិស្ស​នឹងត្រូវ​ការពារ Assignment នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី ១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៥
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សួស្តីអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​នេះជា HomePage ​គំរូ សម្រាប់​វគ្គ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​សិស្ស​ដែល​នឹងត្រូវ​ការពារ Assignment នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី ១៣ ខែមីនា​ឆ្នាំ ២០១៥ វេលា​ម៉ោង ៤h៣0 នាទី ដល់ ៥h៣0 នាទី​ល្ងាច ។
សិស្ស​ការពារ Assignment ផ្នែក Web Design & Prgoramming
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​ផ្នែក Web Design & Prgoramming នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៥ វេលា​ម៉ោង ០៤:៣០ ដល់ ០៥:៣០ ល្ងាច នៅទីតាំងថ្មីបន្ទប់ ០៦ (សម្រាប់​ផ្នែក Programing) & បន្ទប់ ០៨ (សម្រាប់​ផ្នែក Web) សូមទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន ។
Add-On Local Music Player សម្រាប់​Firefox
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ក្នុង​អត្ថបទនេះ​ទស្សនាវដ្ដី​អាន-ANT សូមលើកយក Add-On ថ្មីមួយរបស់ Firefox ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា Local Music Player ។
​មេរោគ​ប្រភេទ​ថ្មី​នៅលើ Google Play Store
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ថ្មីៗ​នេះ​ក្រុមហ៊ុន OS Security ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា Avast បានរកឃើញ​នូវ​មេរោគ​ទម្រង់​ថ្មី ដែល ដែល​ជា​ប្រភេទ Adware ​ដែល​បានបន្លំខ្លួន​នៅលើ​ Google Play Store ក្រោម​ទម្រង់​ជា App ។