ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១

តើអ្នក​ស្គាល់ (Knowyour4) ដែរ ឬ​ទេ ?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
knowyour4 គឺជាគេហទំព័រមួយ​ដែល​មានប្រយោជន៍​សម្រាប់​ការគណនា​ទៅលើ​ហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូង​របស់អ្នក ។
រចនា និង បំបែក​ទម្រង់​ពណ៌របស់​រូបភាព​ជាមួយនឹង Tintii Photo Filter 2.8.2
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជា​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​អាច​ឲ្យ​លោកអ្នក​ធ្វើការ​រចនា​រូបភាព​បែបសខ្មៅ និងអាចចាប់យកពណ៌នៃ​ផ្នែក​ណាមួយ​របស់​រូបភាព ដែល​កម្មវិធី​នេះបាន​បំបែក​ទម្រង់​ពណ៌របស់​រូបភាព​ជា​ផ្នែក​ៗ ដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ដែល​អាច​ឲ្យ​លោកអ្នក​ជ្រើសរើស​ពណ៌​ណាមួយ​ដែល​ចង់​បង្ហាញ​​នៅលើ​រូបភាព ។
បកប្រែគេហទំព័របរទេស មកជាភាសា​ខ្មែរ​ជាមួយនឹង Google Translate Browser Button
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ថ្វី​ត្បិត​តែ​ឥឡូវ Google Translate មាន​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ហើយ​ក៏​ដោយ ក៏​នៅ​មាន​ចំណុច​ខ្វះ​ខាត​មួយ​ចំនួន​ដែរ ។
សិស្ស​ការពារ Assignment នៅ​ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ជា C, C#, HTML,CSS និង Adobe Photoshop នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៤ វេលា​ម៉ោង ០៩:៣០ ដល់ ១១:០០ ល្ងាច នៅបន្ទប់ ០៨ (សាខាថ្មី) ។
ការ Add Fonts បន្ថែម​នៅ​ក្នុង Dreamweaver CC
ព័ត៌មាន |
ខាងលើ​នេះជា​កម្មវិធី Dreamweaver CC ​ជំនាន់​ចុងក្រោយ គេ​និយម​ប្រើ​ប្រាស់​វា ដើម្បី​បង្កើត គេហទំព័រ (Website) ។
សិស្ស​ការពារ Assignment មុខវិជ្ផា Programing & Web Design & Graphic Design
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ជា C, C#, PHP+MySQL និង Adobe Photoshop នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៤ វេលា​ម៉ោង ២:០០ ដល់ ៤:០០ ល្ងាច នៅបន្ទប់ ០៨ (សាខាថ្មី) ។