ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១

Facebook Chat Pop-Outs
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Facebook Chat Pop-Outs ជា Extension ថ្មីមួយរបស់ Google Chrome ​ដែល​មានសម្ថភាព​ក្នុង​ការបម្លែង ពី Chat ធម្មតារបស់ Facebook ​ឲ្យ​ទៅជា​ទម្រង់​ Window Form ។
Block Sender
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Block Sender គឺជាExtension ថ្មីមួយរបស់ Chrome Browser ​ដែល​មានសម្ថភាព​ពិសេស​សម្រាប់​ Block mail ពី Sender ឬ​ក៏​ Spam ។
ធ្វើ​យ៉ាង​ណាទើប​ប្រើ Flash បានយូរ ?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Flash គឺ​ជា​ឧបករណ៍​សម្រាប់​រក្សា​ទុក​ទិន្នន័យ​មួយ​ដ៏​សំខាន់ ដែល​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​មិន​អាច​ខ្វះ​បាន ។
​គំរូ​ស្នាដៃសិស្ស​នឹងត្រូវ​ការពារ Assignment នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥
ព័ត៌មាន |
សួស្តីអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​នេះជា HomePage ​គំរូ សម្រាប់​វគ្គ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​សិស្ស​ដែល​នឹងត្រូវ​ការពារ Assignment នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥ វេលា​ម៉ោង ៣h៣0 នាទី ដល់ ៥h៣0 នាទី​ល្ងាច ។
សិស្ស​ការពារ Assignment លើមុខវិជ្ផា HTML
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ជា HTML + HTML5 + Dreamweaver នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៥ វេលា​ម៉ោង ០៣:៣០ ដល់ ០៥:៣០ ល្ងាច នៅទីតាំងចាស់ជាន់លើ សូមទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន ។
គេហទំព័រល្អៗ​មួយចំនួន​សម្រាប់​អ្នកចង់​សិក្សា​ពី Jquery
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
jQuery គឺ​ជាបណ្ណាល័យ​របស់ JavaScript (Javascript Library) ​ដែល​ល្បី​ជាងគេ​បំផុត​និងអាចជួយ​ដល់​អ្នក​បង្កើត​វ៉ិបសាយទាំងឡាយ​មាន​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​បំពេញ​តួនាទី​នានា​ក្នុង​វ៉ិបសាយ​នីមួយៗ ។
ស្នាដៃសិស្ស​ដែល​នឹងត្រូវ​ការពារ Assignment នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក​នេះ
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សួស្តីអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​នេះជា HomePage ​គំរូ សម្រាប់​​វគ្គ​​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​សិស្ស​ដែល​នឹងត្រូវ​ការពារ Assignment នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី ១៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥ វេលា​ម៉ោង 3h30 នាទី ដល់ 5h30 នាទី​ល្ងាច ។
សិស្ស​ការពារ Assignment លើមុខវិជ្ផា HTML & PHP + MySQL
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ជា HTML និង PHP +MySQL នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៥ វេលា​ម៉ោង ០៣:៣០ ដល់ ០៥:៣០ ល្ងាច នៅបន្ទប់ ០៧ (សាខាថ្មី) ។
ភ្ចាប់ Android របស់អ្នក​ទៅនឹង Computer ជាមួយ Chrome Remote Desktop
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ដើម្បី​មានភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ភ្ជាប់​ទូរស័ព្ទទៅនឹង computer ដោយមិនចាំមាន​ខ្សែ​ USB ​លោកអ្នក​អាច​ប្រើ​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា “ Chrome Remote Desktop “ ។
តើ Mute Inactive Tabs គឺជាអ្វី ?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
តើ Mute Inactive Tabs គឺជាអ្វី ? Mute Inactive Tabs គឹជា Extension របស់ Chrome Browser ដែល​ត្រូវបាន​គេ​ប្រើ​ប្រាស់​សម្រាប់​បិទ ឬ​បើក​សំឡេង នៅ​ក្នុង Browser ។