ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១

​គំរូ​ស្នាដៃសិស្ស​នឹងត្រូវ​ការពារ Assignment នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី ១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៥
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សួស្តីអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​នេះជា HomePage ​គំរូ សម្រាប់​វគ្គ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​សិស្ស​ដែល​នឹងត្រូវ​ការពារ Assignment នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី ១៣ ខែមីនា​ឆ្នាំ ២០១៥ វេលា​ម៉ោង ៤h៣0 នាទី ដល់ ៥h៣0 នាទី​ល្ងាច ។
សិស្ស​ការពារ Assignment ផ្នែក Web Design & Prgoramming
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​ផ្នែក Web Design & Prgoramming នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៥ វេលា​ម៉ោង ០៤:៣០ ដល់ ០៥:៣០ ល្ងាច នៅទីតាំងថ្មីបន្ទប់ ០៦ (សម្រាប់​ផ្នែក Programing) & បន្ទប់ ០៨ (សម្រាប់​ផ្នែក Web) សូមទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន ។
Add-On Local Music Player សម្រាប់​Firefox
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ក្នុង​អត្ថបទនេះ​ទស្សនាវដ្ដី​អាន-ANT សូមលើកយក Add-On ថ្មីមួយរបស់ Firefox ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា Local Music Player ។
​មេរោគ​ប្រភេទ​ថ្មី​នៅលើ Google Play Store
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ថ្មីៗ​នេះ​ក្រុមហ៊ុន OS Security ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា Avast បានរកឃើញ​នូវ​មេរោគ​ទម្រង់​ថ្មី ដែល ដែល​ជា​ប្រភេទ Adware ​ដែល​បានបន្លំខ្លួន​នៅលើ​ Google Play Store ក្រោម​ទម្រង់​ជា App ។
Facebook Chat Pop-Outs
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Facebook Chat Pop-Outs ជា Extension ថ្មីមួយរបស់ Google Chrome ​ដែល​មានសម្ថភាព​ក្នុង​ការបម្លែង ពី Chat ធម្មតារបស់ Facebook ​ឲ្យ​ទៅជា​ទម្រង់​ Window Form ។
Block Sender
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Block Sender គឺជាExtension ថ្មីមួយរបស់ Chrome Browser ​ដែល​មានសម្ថភាព​ពិសេស​សម្រាប់​ Block mail ពី Sender ឬ​ក៏​ Spam ។