ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១

​លោកអ្នក​ចង់ដឹងទេថា តើមានអ្នកទស្សនាគេហទំព័ររបស់​លោកអ្នក​ប៉ុន្មាននាក់​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជាការពិតណាស់ ការរ​បង្កើត​នូវ​គេហទំព័រអ្វីមួយ​លោកអ្នក​តែងតែចង់ដឹងនួវចំនួនអ្នកទស្សនាពិតប្រាកដមួយ​ដែល​ជួយ​ឲ្យ​លោកអ្នក​ដឹងថាគេហទំព័ររបស់​លោកអ្នក​មានប្រជាប្រិយភាព និង​ពេញ​និយម​ដល់​កម្រិត​ណា ។
​បង្កើន​ភាពទាក់ទាញដល់​រូបភាព​របស់​លោកអ្នក​ជាមួយនឹង XnRetro 1.26
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
គឺជា​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​អាចរចនា​រូបភាព​របស់​លោកអ្នក​ឲ្យ​កាន់តែមានភាពស្រស់​ស្អាត​នឹងទាក់ទាញ ដោយវាមាន Options ជា​ច្រើន​ដូចជា Retro ,Light, Vignette, Frame ដែល​វា​បំបែក​ផ្ទាំង​ពណ៌របស់​រូបភាព​ទៅជា សខ្មៅ រូបភាព​ពណ៌រាងព្រឿងៗ រូបភាព​មានដុំពន្លឺនៅខាង​ក្នុង ការដាក់ស៊ុមលើ​រូបភាព ។