ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១

សិស្ស​ការពារ Assignment នៅ​ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ជា C, C#, HTML,CSS និង Adobe Photoshop នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៤ វេលា​ម៉ោង ០៩:៣០ ដល់ ១១:០០ ល្ងាច នៅបន្ទប់ ០៨ (សាខាថ្មី) ។
ការ Add Fonts បន្ថែម​នៅ​ក្នុង Dreamweaver CC
ព័ត៌មាន |
ខាងលើ​នេះជា​កម្មវិធី Dreamweaver CC ​ជំនាន់​ចុងក្រោយ គេ​និយម​ប្រើ​ប្រាស់​វា ដើម្បី​បង្កើត គេហទំព័រ (Website) ។
សិស្ស​ការពារ Assignment មុខវិជ្ផា Programing & Web Design & Graphic Design
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ជា C, C#, PHP+MySQL និង Adobe Photoshop នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៤ វេលា​ម៉ោង ២:០០ ដល់ ៤:០០ ល្ងាច នៅបន្ទប់ ០៨ (សាខាថ្មី) ។
ការវិវឌ្ឍនៃភាសា C#
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ភាសា C# ត្រូវបាន​ប្រកាសជាលើកដំបូងដោយ​ក្រុមហ៊ុន Microsoft នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៦ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០០០ វាជាភាសា​ដែល​មាន​កម្រិត high-level programming ដំបូង​បំផុត​ដែល​បង្កើត​យ៉ាង​ពិសេស​សម្រាប់ .NET CLR (Common Language Runtime) ។
វិធី ៧ យ៉ាង​ថែទាំ និងសាកថ្មទូរស័ព្ទ​ឲ្យ​បានត្រឹមត្រូវ
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ថ្វី​ត្បិត ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ទូរស័ព្ទ មាន​លក្ខណៈ​ងាយ​ដូច​បក​ចេក​ពិត​មែន ក៏ ប៉ុន្តែ​ការ​ថែរ​ក្សា​វា​ឲ្យ​នៅ​គង់​វង្ស​យូរ​អង្វែង​បែរ​ជា​មិន​ស្រួល ដូច​ការ​គិត​ឡើយ ។