ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១

ANTVideo Tube V1.0.0 នឹងជួបអ្នកនៅ​ថ្ងៃ​ត្រង់​ស្អែក (Friday, 25, 2014. 12h00)
ព័ត៌មាន |
វាជា​កម្មវិធី Android ដំបូង​បំផុត​របស់​ខ្មែរ​ក្នុង​ការប្រកួតប្រជែង​ជាមួយនឹង​កម្មវិធី​ដែល​បង្កើត​ឡើងដោយ​ប្រទេស​ខាងក្រៅ កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវបាន​ដាក់​ឈ្មោះ​ថា ANTVideo Tube ដែល​មានបី​ប្រភេទ គឺ​ប្រភេទ​ទាញយក​ដោយឥតគិតថ្លៃ ប្រភេទ​សម្រាប់​ការចែកចាយជូនសិស្ស​ដែល​សិក្សា​ជាមួយ ANT និង​ប្រភេទ​បង់លុយ ។
​លោកអ្នក​ចង់ដឹងទេថា តើមានអ្នកទស្សនាគេហទំព័ររបស់​លោកអ្នក​ប៉ុន្មាននាក់​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជាការពិតណាស់ ការរ​បង្កើត​នូវ​គេហទំព័រអ្វីមួយ​លោកអ្នក​តែងតែចង់ដឹងនួវចំនួនអ្នកទស្សនាពិតប្រាកដមួយ​ដែល​ជួយ​ឲ្យ​លោកអ្នក​ដឹងថាគេហទំព័ររបស់​លោកអ្នក​មានប្រជាប្រិយភាព និង​ពេញ​និយម​ដល់​កម្រិត​ណា ។