ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១

របៀប​បង្កើត​ឲ្យ​មានទឹកភ្លៀងដោយ​ប្រើ Adobe Photoshop
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ក្នុង​អត្ថបទនេះ ANT Training នឹងបង្រៀន​លោកអ្នក​អំពីរបៀប​បង្កើត​ទឹកភ្លៀង និង បន្ថយ​ពន្លឺ​ឲ្យ​រូបភាព​ដោយវិធីងាយៗ​ដោយអនុវត្តតាមជំហាន​នីមួយៗ​ដូច​ខាងក្រោម​៖ ជំហានទី១ ​លោកអ្នក​បើក​កម្មវិធី Adobe Photoshop រួចចុចលើ Menu Bar ដោយជ្រើសយក File -> Open ដើម្បី​បើកទីតាំង​រូបភាព​ដែល​យើងចង់កែ​បន្ទាប់មក​ចុច Open ជំហានទី២ ក្រោយពីបើក​រូបភាព ដើម្បី​បង្កើត​ទឹកភ្លៀងរួច ​លោកអ្នក​ចុចលើ Menu Bar ជ្រើសយក Layer -> New ->Layer ដើម្បី​បង្កើត Layer ថ្មីមួយរួចដាក់​ឈ្មោះ (Rain) ជំហានទី៣ ​បន្ទាប់មក​យើងចុចលើ
ចែក Column ជាមួយ CSS 3
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
កាលពីលេខមុនយើងបានលើកយកពីការ​ប្រើ​ប្រាស់ Multi Background នៅ​ក្នុង CSS 3 ​ចំណែក​ឯលេខនេះយើងនឹងលើកយក ចំណុច​មួយទៀតរបស់ CSS 3 ​ដែល​អាច​ធ្វើការ​បែងចែក Columns នៅ​ក្នុង Browser ដោយមិនចាំបាច់​ប្រើ​ប្រាស់ div ឬ float ដើម្បី ធ្វើការ​បែងចែកនោះទេ ។
បង្វិលប្រអប់​ក្នុង CSS3
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជាមួយ CSS3 យើងអាច​បង្កើត​គេហទំព័រ​យ៉ាង​ស្រស់​ស្អាត​ដោយមិនបាច់​ប្រើ Photoshop ឬ Flash ។
របៀបបិទ Website មិន​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ចំពោះការបិទ Website ​ណាមួយ​មិន​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​ជាធម្មតាគេអាចបិទ​តាមរយៈ​ឧបករណ៍ Network ​ដូចជា Router ជាដើម​ដែល​អាចបិទមិន​ឲ្យ​យើង​ភ្ជាប់​ទៅកាន់ Website នោះបាន ព្រោះ​ពេល​ខ្លះ​លោកអ្នក​មិនចង់​ឲ្យ​គេ​ធ្វើការ​បិទ Website ​ណាមួយ​ដែល​អាចធ្វើ​ឲ្យ​ឆ្លង​មេរោគ​តាមរយៈ​ការ Process ចូល​ទៅកាន់ website នោះ ។
ការ​បង្កើត​រូបចតុកោណព្នាយដោយ​ប្រើ​ភាសា C C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សួស្តីអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​ថ្ងៃ​នេះ គេហទំព័រអាន-ANT www.antkh.com នឹងលើកយកអត្តបទពីការ​ប្រើ​ប្រាស់ Nested loop គឺ loop នៅ​ក្នុង loop ។
​បញ្ចូល scan option របស់ Windows Defender ទៅកាន់ context menu នៅ​ក្នុង Windows 8
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Windows Defender គឺជាសមាសភាព​ពិសេស​មួយ​ដែល​មាននាទីអាចជំនួស​កម្មវិធី​ Microsoft Security Essentials ​ក្នុង​ការទប់ស្កាត់ និង​កម្ចាត់​រាល់​ប្រភេទ​មេរោគ​ដែល​រាតត្បាតនៅ​ក្នុង​ម៉ាស៊ីន​កុំព្យូទ័រ ក៏ ប៉ុន្តែ​ scan option របស់ Windows Defender មិន​ត្រូវបាន​ដំណើរ​ការ​នៅលើ​ context menu ​ដែល​តែងតែ​បង្ហាញ​ឡើង​នៅពេល​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ right-click ​ទៅលើ​ folder ណាមួយ​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​យក option លើ context menu ដើម្បី​ដំណើរ​ការ​នោះទេ ។