ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១

​ប្រើ​ប្រាស់ CSS ដើម្បី Design Scroll Bar
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
តើអ្នក​ធ្លាប់​បានសាកល្បងកែច្នៃ ScrollBar ​ដែល​មាន​នៅលើ​គេហទំព័ររបស់ហើយ ឬ​នៅ? ​ដោយសារ​តែអត្ថបទ​ខ្លះ​មានខ្លឹមសារវែង​ដែល​តម្រូវ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ធ្វើការ Scroll ប៉ុន្តែ ScrollBar មើលទៅហាក់ដូចមិនសូវ​ស្អាត​ដូចការចង់បាន ដូច្នេះហើយ​ថ្ងៃ​នេះយើងសូមណែនាអំពីការ រចនា​ទៅលើ​ ScrollBar ​របស់អ្នក​ឲ្យ​មើលទៅ​ស្អាត​ជាងមុន ហើយ​ចំណុច​ពិសេស​នោះគឺ​គ្រាន់តែ​ប្រើ​ប្រាស់​កូច CSS ងាយៗ​តែប៉ុណ្ណោះ ។
ការប្រៀបធៀប String នៅ​ក្នុង VB.NET / C#
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
យើងបានយល់ហើយអំពី String, ការ​ប្រើ​ប្រាស់ String និង Method សំខាន់​ៗ​ដែល​ប្រើ​ក្នុង​ការ​សរសេរ Program ។
​បង្កើត​ប្រអប់ 3D ជាមួយនឹង CSS 3
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង​លេខនេះយើងនឹងលើកយកពីការ​ប្រើ Property របស់ CSS 3 បន្តទៀត គឺលើកយកពីការ​បង្កើត​ប្រអប់​ដែល មាន​លក្ខណៈ 3D ។