For Android device For iOS device

ព័ត៌មានវិទ្យា

Drive C អស់ Space អាចធ្វើ​ឲ្យ​កុំព្យូទ័រ​របស់អ្នក​ប្រឈមមុខនឹងអ្វី​ខ្លះ​? នៅពេល​ដែល​កំពុង​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​ស្រាប់តែទទួលបានសារប្រមានថា Drive C របស់​លោកអ្នក​អស់ Space ​ក្នុង​ការផ្ទុក Software ឬ​ Upgrade Software តើសារនេះអាចធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់អ្វី​ខ្លះ​ដល់ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ទៅមុខទៀត?
​បង្កើត​កម្មវិធី​ផ្លាស់ប្ដូររង្វាស់ប្រវែងនៅ​ក្នុង Visual Studio 2017 រង្វាស់ប្រវែង គឺជាអ្វីៗ​ដែល​យើងជួបប្រទះ​ស្ទើរតែ​រាល់​ថ្ងៃ​ក្នុង​ការរស់នៅ ដូចជា ម៉ែត្រ, គីឡូម៉ែត្រ, សង់ទីម៉ែត្រ ជាដើម ។
របៀបលុប Windows. Old ចេញពី Windows10 ជាមួយអ្នក​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់ windows 10 តែងតែជួប​បញ្ហា​នឹងឃើញនៅ​ក្នុង​ Drive ​ដែល​ផ្ទុក Windows (C:) មានផ្ទុកនៅ Folder Windows. Old ​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​នោះ បញ្ហា​នេះកើតឡើងពីការ upgrading នៅអ្វីថ្មីៗ​បន្ថែម​របស់ Microsoft windows ​ដែល​វាបង្ក​ឲ្យ​កើននៅ​ទំហំ​របស់ hard drive របស់​លោកអ្នក ។
របៀបធ្វើ​ឲ្យ User account ដែល​បង្កើត​ថ្មី មាន​សិទ្ធ​ស្មើនឹង Account Administrator នៅពេល​ដែល​លោកអ្នក​ធ្វើការ​បង្កើត user account ថ្មី Account នេះគឺ​គ្មាន​សិទ្ធ​ពេញលេញដូច User Account (administrators) ចាស់នោះឡើយ User ថ្មីនេះគឺ​គ្មាន​សិទ្ធ​កែប្រែ ដំឡើង​កម្មវិធី ឬ​កំណត់ Options ​ណាមួយ​នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​បានឡើយ គឺវាអាចតែ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ដែល​មានស្រាប់នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​ដែល User ចាស់ជាអ្នក​ដំឡើង ។
ការ​ប្រើ do while loop ក្នុង C/C++ យើងបានដឹងហើយថាការរស់នៅប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់យើងតែងតែជួប​នូវ​បញ្ហា ឬ​ការអនុវត្ត​ការងារ​ដ​ដែល​ៗ​សារចុះសារឡើង​ច្រើន​ដង​រហូត​ដល់ទី​បញ្ចប់​ណាមួយ ។
Bootstrap ជិតចេញ Version 4 ជា​ផ្លូវ​ការហើយ ដោយសារ​តែសព្វ​ថ្ងៃ​នេះ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​បណ្ដាញអ៊ីនធឺណែត កាន់តែមានភាពទូលំទូលាយ ពីមួយ​ថ្ងៃ​ទៅមួយ​ថ្ងៃ ដូចនេះមនុស្សជា​ច្រើន​ពឹងផ្អែក​ទៅលើ​វែបសាយ​ក្នុង​ការធ្វើអាជីវកម្ម ក៏​ដូចជា​ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬ​ផលិតផល​ជាដើម ហើយ ដើម្បី​ឲ្យ​កាន់តែមានភាពល្អ​ប្រសើរ​ទៀតនោះ ក្នុង​នាមយើងជាអ្នក​សរសេរ​កូដ​បង្កើត​គេហទំព័រ ត្រូវធ្វើ​យ៉ាង​ត្រូវដុសខាត់​នូវ​ជំនាញ​ដែល​មានស្រាប់ហើយចេះ Update នោះជំនាញនោះ​ឲ្យ​តាមទាន់​នូវ​សម័យកាលទំនើបទើបជាការ​ប្រសើរ ។
Polymorphism-abstract class OOP ភាសា C++ យើងបានដឹងហើយថា OOP មកពី​ពាក្យពេញថា object-oriented programming គឺ​មានន័យថា​ការ​សរសេរ​កូដដោយផ្តោត​ទៅលើ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ Object ។
​កម្មវិធី​អាន-ANT ដែល​ចេញនៅចុង​ឆ្នាំ ២០១៦ និងដើម​ឆ្នាំ ២០១៧ សូស្តីអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា ថ្ងៃ​នេះអាន-ANT សូម​ណែនាំ​នូវ​​កម្មវិធី​អាន-ANT ដែល​ចេញនៅចុង​ឆ្នាំ ២០១៦ និងដើម​ឆ្នាំ ២០១៧ អាច​ដំណើរ​ការ​លើប្រ​ពន្ធ័ iOS និង Android ។
គម្រូ Assignment សិស្ស​ដែល​នឹងត្រូវ​ការពារ​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី ០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ សួស្តីអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​ខាងក្រោម​នេះជាគម្រូ Assignment សិស្ស​ដែល​នឹងត្រូវ​ការពារ​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី ០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ វេលា​ម៉ោង ០៩ៈ៣០ ដល់ ១១ៈ៣០នាទី​ព្រឹក
សិស្ស​ការពារ Assignment បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​ផ្នែក Programming និង Web នៅអាន-ANT សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់​និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ផា HTML ,C/C++ និង C# Beginining នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៧ វេលា​ម៉ោង ០៩ៈ៣០នាទី​ព្រឹក សូមទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន ឬ​ទូសព្ទទំនាក់ទំនង ០១០/០១៦ ៦៦៦ ៦៥៣ សម្រាប់​បញ្ផាក់ពីទីតាំង​ដែល​ត្រូវ​ការពារ Assignment ។
Lottery ភាសា C++ ប្រសិនបើ​យើងនិយាយ​ទៅលើ​ផ្នែក​គណិតវិទ្យា ចំពោះប្រូបាប៊ីលីតេ គឺយើង​កំពុង​សិក្សា​ទៅលើ​បាតុភូតចៃដន្យ ។