ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី៩

របៀបធ្វើ Toggle Button ជាមួយ CSS និងបិទបើកភ្លើងជាមួយ JavaScript
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង​អត្ថបទនេះអាន-ANT សូមចុច Like គេហទំព័រ www.antkh.com ដើម្បី​ទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ សូមលើកយកការ​ប្រើ​ប្រាស់ CSS ដើម្បី​ធ្វើជា​ Toggle switch button ស្រស់​ស្អាត ហើយជាមួយ​គ្នា​នេះ​ផងដែរ អាន-ANT ​ក៏​លើកយកពីរបៀប​បង្កើត​ការបិទ និងបើកភ្លើងជាមួយ JavaScript ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​ Button toggle ​ដែល​បាន design ​ជាមួយនឹង​ CSS នោះ​ផងដែរ ។
របៀបធ្វើ Search Suggestion ជាមួយ PHP និង AJAX
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ក្នុង​អត្ថបទនេះ​អាន-ANT សូមចុច Like គេហទំព័រ www.antkh.com ដើម្បី​ទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ នឹងលើកយកពីរបៀប​ក្នុង​ការ​បង្កើត Search Suggestion ដែល​មាន​លក្ខណៈ សាមញ្ញមួយ ​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​ភាសា PHP ​ជាមួយនឹង AJAX ។
របៀបត្រឡប់​រូបភាព​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់ CSS3
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ខណៈនេះ អាន-ANT www.antkh.com សូមលើកយកការត្រឡប់​រូបភាព ឬ អាចហៅថាការប្ដូរទិសដៅ រូបភាព​មក​ធ្វើការ​បង្ហាញ​ជូន​លោកអ្នក ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់ CSS ។
របៀបដាក់​រូបភាព​ជា Cursor នៅពេល​ដាក់ Mouse លើ Element ណាមួយ​ដោយ​ប្រើ​កូដ CSS
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង​អត្ថបទមួយនេះ មជ្ឈមណ្ឌល​កុំព្យូទ័រ អាន-ANT សូមលើកយក ​ចំណុច​មួយ​ក្នុង​ការប្ដូរ Property Cursor មក​ធ្វើការ​បង្ហាញ​លោកអ្នក ។
ការ​បង្កើត​ផ្ទាំង Login ដោយ​ប្រើ​ភាសា C និង C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ថ្ងៃ​នេះគេហទំព័រអាន-ANT សូមលើកយកពីវិធី​បង្កើត​ផ្ទាំង​ Login ​សម្រាប់​ការពារ​មិន​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ​ប្រើ​កម្មវិធី​ដោយមិនមានការ​អនុញ្ញាត​ិ ។
ហេតុអ្វីបានជា Log ចូល windows ម្តងៗ​រង់ចំាយូរ
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
លោកអ្នក​តែងមានបញ្ហពេលបើក​កុំព្យូទ័រ​ log ចូល windows ម្តងៗ​នៅរង់ចំាយូរ នេះអាច​មកពី Process startup របស់​កម្មវិធី​មួយចំនួន​ដែល​ត្រូវបាន​បើកដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ ការផ្ទុកនៅពពួក temporary file ​ច្រើន​ពេក ឬ​មកពី​ការ​កំណត់ boot នៅ​ក្នុង BIOS ​មិនបាន​ត្រឹមត្រូវ ។
របៀបហៅ Unallocated Space របស់ USB ត្រលប់មកវិញ
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
តើ​លោកអ្នក​ធ្លាប់​មាន​បញ្ហា​ជាការបាត់បង់ Space របស់ USB ឬ​ទេ​? ដែល​ពីមុន Space របស់ USB របស់​លោកអ្នក​មាន​ទំហំ ១៦GB ប៉ុន្តែ​ស្រាប់មកនៅសល់តែ​ទំហំ​មិនបាន ១GB ផងនោះ ទោះបីជា Format ​ក៏​មិនត្រលប់មកវិញ ។