ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី៨

សិស្ស​ការពារ Assignment បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​ផ្នែក Programming និង Web នៅអាន-ANT
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់​និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ផា HTML, CSS, PHP ,C/C++, C# Beginining និង C# Database នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៧ វេលា​ម៉ោង ០៩ៈ០០នាទី​ព្រឹក សូមទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន ឬ​ទូសព្ទទំនាក់ទំនង ០១០/០១៦ ៦៦៦ ៦៥៣ សម្រាប់​បញ្ផាក់ពីទីតាំង​ដែល​ត្រូវ​ការពារ Assignment ។
​ដំណោះ​ស្រាយ​នៅពេល Run command (Win+R) មិនចងចាំ​នូវ​អ្វី​ដែល​យើង​ធ្លាប់​បានវាយចូល Windows 10
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Run command គឺជា Function ​ដែល​មាននៅ​ក្នុង windows ស្រាប់​ដែល​អាច​ឲ្យ​លោកអ្នក​ធ្វើការ​បើករាល់ application ឬ document បាន​យ៉ាង​រហ័ស ដោយ​គ្រាន់តែ​វាយនៅអ្វី​ដែល​លោកអ្នក​ត្រូវការ​ដូចជា regedit, cmd, services, gpedit…. ចូលទៅ​ក្នុង​ប្រអប់ Open នោះ​វានឹង​បង្ហាញ​នៅអ្វី​ដែល​បាន​បញ្ចូល
​លក្ខណៈ​ពិសេស​ដែល​មាន​ក្នុង វចនានុក្រមអាន-ANT (សម្រាប់​ទូរសព្ទ​ទាំងប្រ​ពន្ធ័ Android និង iOS)
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​ពេញចិត្តវចនានុក្រមអាន-ANT ដែល​ដំណើរ​ការ​លើ​ទូរសព្ទ​ដៃមិនថា​នៅលើ Android ឬ iOS បន្ទាប់ពី​ដំឡើង​រួចហើយកុំភ្លេច Rate ផ្កាយ ៥ ឲផង
ការ​ប្រើ​ប្រាស់ Relative Layout នៅ​ក្នុង Android
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
RelativeLayout គឺជា view group មួយ​ដែល​រៀបរាល់ child views របស់វា​ទាំងអស់​តាមរយៈ​ទីតាំង​ដែល align view ​នីមួយៗ​ជាមួយ parent ខ្លួនឯង ឬ ជាមួយ view ដទៃ​ទៀត ។
ការ​ប្រើ​ប្រាស់ LinearLayout នៅ​ក្នុង Android
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Layout គឺជា​ផ្នែក​មួយ​ដែល​សំខាន់​សម្រាប់​រៀបចំ និង​បង្កើត​ user interface ​ដែល​យើងអាច​បង្កើត​ layout ​តាមរយៈ​ពីរ​ប្រភេទ គឺ នៅ​ក្នុង xml file, និង បង្កើត​ object នៅ​ក្នុង programming ។
យល់ដឹងពី​ល្បឿន RAM របស់​កុំព្យូទ័រ​លោកអ្នក​
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
RAM (Random access memory) វាមានតូនាទី​សម្រាប់​ផ្ទុក​ទិន្នន័យ​បណ្តោះអាសន្ន​ដែល​គេ​ច្រើន​ហៅថា (second memory) នឹងជួយ​បន្ថែម​ល្បឿន​ដល់​កុំព្យូទ័រ ដូច្នេះ​លោកអ្នក​គួរតែស្វែងយល់ពី​ល្បឿន RAM របស់​លោកអ្នក​តាមរបៀបណា? ឥឡូវនេះ អាន-ANT សូមលើកយកពីរបៀបមើល​ល្បឿន​របស់ RAM ដូច​ខាងក្រោម​៖
ការ​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​សិស្សដោយការ​ប្រើ Linear Search ជាមួយ Array តាមរយៈ C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ យើង​ទាំងអស់​គ្នា​តែងតែត្រូវការ​ស្រាវជ្រាវ​ពីអ្វីមួយ​ដែល​យើងត្រូវការ​តាមរយៈ ប្រភព​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​ដូចជា អ៊ិនធើណែតជាដើម ។
របៀបលុប Temporary File នៅ​ក្នុង Windows 10
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Temporary file គឺជា​ប្រភេទ File ឥតប្រយោជន៍​ដែល​កើតឡើង​ដោយសារ​ការ​ដំឡើង​និងលុប​កម្មវិធី ការ​ប្រើ​ប្រាស់ internet និងការ download file ​នៅពេល​ដែល​យើងមិន​ដែល​បានលុបវា វាធ្វើ​ឲ្យ​កើននៅ Space របស់ hard disk នឹងធ្វើ​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​របស់ windows យឺត ។